Sư Phạm Ngữ Văn - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn

Trường Đại Học Tây Nguyên đào tạo cử nhân ngành Sư Phạm Ngữ Văn thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ Văn, về khoa học giáo dục
+ Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc chuyên ngành: văn học dân gian, lý luận văn học, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, lý luận ngôn ngữ, phương pháp dạy học văn, phương pháp dạy học tiếng Việt, văn hoá học,...
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp
+ Có kỹ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học Ngữ Văn, thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy - học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Ngữ Văn ở trường trung học phổ thông
+ Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Sau khi tốt nghiệp ngành này sinh viên có thể giảng dạy Ngữ Văn tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học, hoặc có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm, các cơ quan đoàn thể xã hội khác có nhu cầu sử dụng (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ,...) tạo điều kiện để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 Tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn


- Kiến thức giáo dục đại cương: 45 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng )
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội và Nhân văn - Nghệ thuật ( 26 TC)
+ Ngoại ngữ (07 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (02 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 92 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành ( 09 TC)
+ Kiến thức ngành (54 TC)
+ Kiến thức bổ trợ ( 10 TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (09 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản