Sư Phạm Ngữ Văn - Lịch Sử (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn - Lịch Sử

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư Phạm Ngữ Văn - Lịch Sử có trình độ cao đẳng có những phẩm chất cơ bản của người thầy giáo nhà trường XHCN, yêu nghề, có đạo đức, tác phong mô phạm, có ý thức, có sức khỏe phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn đặt ra, có kiến thức và năng lực sư phạm giảng dạy ở trường THCS.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn - Lịch Sử


- Văn học dân gian Việt Nam
- Văn học Việt Nam trung đại
- Văn học Việt Nam hiện đại
- Văn học thế giới
- Phương pháp giảng dạy văn học
- Nhập môn lịch sử
- Dân tộc học đại cương
- Phương pháp luận sử học
- Nho giáo và văn học dân tộc
- Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học ở trường phổ thông.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản