Sư Phạm Sinh Học

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học

Mục tiêu sinh viên học chuyên ngành Sinh học:
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về thực vật, động vật và con người để có thể dạy tốt các môn sinh học ở trường phổ thông;
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các tình huống trong thực tế chăn nuôi và trồng trọt cũng như biết cách giữ vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ con người;
- Biết hướng dẫn học sinh xử lý các hiện tượng sinh học thường gặp trong thực tế cuộc sống.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm sinh.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Sinh học: 21 ĐVHT
- Ngoại ngữ: 10 ĐVHT
- Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT
- Kiến thức ngành Sư phạm Sinh học: 82 ĐVHT
+ Di truyền học
+ Nguồn gốc và Tiến hoá của sự sống
+ Công nghệ Sinh học
+ PP thí nghiệm sinh học
+ Sinh thái môi tr­ường
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản