Sư Phạm Sinh Học (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học

Đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học, dạy môn sinh học ở trường THPT, Trung học chuyên nghiệp và THCS. Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc các ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng).

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (chưa tính các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
- Sinh học tế bào
- Hoá sinh học
- Thực vật học 1 (HT- GPTV)
- Thực vật học 2 (PL thực vật)
- Đông vật học 1 (ĐVKXS)
- Giải phẫu học người
- Sinh lý học người và ĐV
- Sinh lý học thực vật
- Vi sinh học và ứng dụng
- Di truyền học
- Sinh học PT & C.nghệ SH
- Sinh thái học
- Lý luận dạy học
- PPGD sinh học 1
- PPGD sinh học 2
- Tiến hoá
- Nông hoá thổ nhưỡng
- Sinh trưởng &PT Động, TV
- Địa lý sinh vật
- Đa dạng sinh học
- Hệ sinh thái rừng ngập mặn
- Sinh lý thần kinh cấp cao

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản