Sư Phạm Sinh Học - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học

Trường Đại Học Tây Nguyên đào tạo Cử nhân Sư Phạm Sinh Học nắm vững các kiến thức về quản lý hành chính, luật giáo dục, có khả năng giao tiếp và vận dụng các kiến thức xã hội nói chung, có kiến thức khoa học vững chắc, có khả năng tham gia và tự nghiên cứu khoa học, có năng lực giáo dục và giảng dạy tốt, có ý thức tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực sư phạm, tự bồi dưỡng chuyên môn, thái độ nghiêm túc trong nghề nghiệp và có phẩm chất đạo đức trong nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ sức khoẻ, đủ khả năng để trở thành giáo viên giảng dạy Sinh học, kỹ thuật nông lâm ở các trường THPT, TH chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và họ có đủ kiến thức, năng lực để học tập sau đại học trong nước và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng số tín chỉ): 135 Tín chỉ (không tính Giáo dục quốc phòng và thể chất)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học


- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 54 TC
+Lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10TC
+ Khoa học xã hội & nhân văn 13TC
+ Toán, tin học, Khoa học tự nhiên 24TC
+ Ngoại ngữ 7TC
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 81TC
+ Khối kiến thức cơ sở 35 TC
+ Khối kiến thức chuyên ngành 19 TC
+ Khối kiến thức Sư phạm 16 TC

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản