Sư Phạm Tiếng Anh - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Anh

Chương trình nhằm đào tạo cử nhân ngành Sư Phạm Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Anh, có khả năng tham gia và tự nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm và chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức:
+ Chương trình giáo dục đại học ngành Tiếng Anh cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ Anh, văn hóa xã hội, văn học Anh - Mỹ
+ Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo, bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, dịch thuật,…
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: chương trình nhằm rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giáo dục giáo dưỡng đối tượng học sinh phổ thông, phẩm chất, đạo đức nhà giáo
- Về khả năng công tác: tốt nghiệp ngành Sư Phạm Tiếng Anh, sinh viên trở thành giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông và các trường chuyên nghiệp. Đồng thời có đủ kiến thức và năng lực để học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Anh


- Kiến thức giáo dục đại cương: 45TC (Không tính Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục Quốc phòng (7TC)
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10TC)
+ Khoa học xã hội và Nhân văn (20TC)
+ Ngoại ngữ (13TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường (2TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (32TC)
+ Kiến thức ngành (30TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (16TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản