Sư Phạm Toán Học (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học

Sinh viên tốt nghiệp cần có những phẩm chất cơ bản của người thầy giáo nhà trường XHCN Việt Nam. Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong thầy giáo. Có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra. Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Toán ở trường THPT, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THPT về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng).

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học


Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 132 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 75 tiết và Giáo dục quốc phòng 165 tiết).
- Đại số đại cương
- Hình học Afin và Euclide
- Không gian Mêtric và Tôpô
- Số học
- Hàm biến phức
- Hình học vi phân
- Độ đo tích phân
- Giải tích hàm
- Quy hoạch tuyến tính
- Xác suất và Thống kê
- Phương trình vi phân
- Đại số sơ cấp
- Hình sơ cấp
- Giải tích số
- Hình học xạ ảnh

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản