Sư Phạm Vật Lý

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý

- Sinh viên nắm được nội dung kiến thức và phương pháp nghiên cứu bộ môn Vật lý. Kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu được hình thành qua các học phần Vật lý đại cương và các học phần Vật lý lý thuyết.
- Hiểu được những ứng dụng kỹ thuật được xây dựng và áp dụng dựa trên cơ sở các lý thuyết Vật lý.
- Liên hệ được những kiến thức đại cương của bộ môn với những kiến thức sẽ dạy ở THCS.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm vật lý.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Vật lí: 24 ĐVHT
- Ngoại ngữ: 10 ĐVHT
- Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT
- Kiến thức ngành Sư phạm Toán học: 81 ĐVHT
+ Vật lý thống kê
+ Điện động lực học
+ Thực hành vật lý đại cư­ơng
+ Điện kỹ thuật
+ Kỹ thuật điện tử
Thực hành kỹ thuật điện tử
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản