Sư Phạm Vật Lý (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Vật lý thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam. Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng).

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (chưa tính các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
- Vật lý linh kiện bán dẫn
- Từ học và siêu dẫn
- Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học Vật l ý
- Vật lý laser và ứng dụng
- Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý
- PP - CN trong dạy học Vật lý
- Kỹ thuật điện tử
- Lý luận dạy học Vật lý 1
- Phương pháp dạy học Vật lý 2
- Vật lý thiên văn
- Thí nghiệm Vật lý phổ thông 1,2
- Phương pháp toán lý
- Cơ lý thuyết
- Nhiệt động lực
- Điện động lực
- Kỹ thuật nhiệt

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản