Sư Phạm Vật Lý - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý

Ngành Sư Phạm Vật Lý của Trường Đại Học Tây Nguyên đào tạo cử nhân Sư phạm Vật lý hệ 4 năm có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Vật Lý, có kiến thức cần thiết về ngành sư phạm, có những hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, có khả năng nghiên cứu khoa học, có trình độ giảng dạy Vật Lý ở trường (trung học) phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc làm việc trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước trong thế kỉ 21. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức:
+ Có kiến thức đầy đủ và sâu sắc về Vật Lý đại cương, về thí nghiệm Vật Lý
+ Có kiến thức đầy đủ, cơ bản về Vật Lý lý thuyết, Điện tử học, có kiến thức cơ bản về Toán học, Ngoại ngữ, Tin học, Thiên văn học, những vấn đề về Vật Lý hiện đại, lịch sử Vật Lý
+ Có những kiến thức về lý luận dạy học Vật Lý, về chương trình Vật lý và thực tiễn dạy học Vật Lý ở trường (trung học) phổ thông
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
+ Có kĩ năng vận dụng các kiến thức Vật Lý để giải các bài toán về Vật Lý đại cương, các bài toán Vật Lý ở trung học phổ thông, giải thích các hiện tượng Vật Lý trong tự nhiên, trong đời sống và ứng dụng Vật Lý trong kĩ thuật
+ Có năng lực giảng dạy Vật Lý, thực hiện các công việc của một giáo viên, có thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu của phát triển giáo dục

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ (không kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý


- Kiến thức giáo dục đại cương: 55 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội & Nhân văn (13 TC)
+ Khoa học tự nhiên (25 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (28 TC)
+ Kiến thức ngành (26 TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (16 TC) (dùng cho các ngành sư phạm)
+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên môn thay thế (10TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản