Tài Chính Cho Người Không Tài Chính

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh

91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tài Chính Cho Người Không Tài Chính

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về tài chính, quản trị tài chính, các thuật ngữ tài chính cơ bản, thông tin kế toán và tài chính, quản trị tiền mặt và phân tích tài chính cơ bản, hoạch định ngân sách đầu tư dự án. Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:
- Mục tiêu của phân tích tài chính
- Đọc hiểu các báo cáo tài chính
- Các phương pháp phân tích tài chính phổ biến
- Phân tích dòng tiền
- Phân tích tỷ suất sinh lợi
- Phân tích khả năng sinh lợi
- Chọn các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư
- Tính hiệu suất đầu tư cho các dự án

Đối Tượng Tham Gia

Ban giám đốc; Trưởng/Phó phòng ban, bộ phận; các nhà quản lý, các chuyên viên, nhân viên cần trang bị những kiến thức về tài chính.

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của khóa học

Nội Dung Khóa Học Tài Chính Cho Người Không Tài Chính


- Tổng quan về tài chính
+ Mở đầu về tài chính
+ Những nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp
+ Quản trị tài chính doanh nghiệp
+ Các thuật ngữ tài chính cơ bản
- Kế toán và tài chính
+ Thông tin kế toán
+ Phân loại thông tin kế toán
+ Sử dụng thông tin kế toán
- Quản trị tiền mặt
+ Mục tiêu của quản trị tiền mặt
+ Phân loại dòng tiền mặt
+ Lập báo cáo dòng tiền mặt
+ Lập ngân sách tiền mặt
+ Lập báo cáo nguồn và sử dụng nguồn tiền mặt
- Phân tích tài chính cơ bản
+ Mục tiêu của phân tích tài chính
+ Đọc và hiểu các báo cáo tài chính: bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v…
+ Phân tích hiệu suất hoạt động
+ Phân tích hiệu quả hoạt động
+ Phân tích khả năng thanh toán
- Hoạch định ngân sách đầu tư dự án
+ Các công việc của hoạch định ngân sách đầu tư dự án.
+ Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư: ROI, PP, AR, NPV, IRR, DPP, PI
+ Chọn các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư cho công ty
+ Thẩm định dự án đầu tư mới
+ Thẩm định dự án thay thế tài sản, thiết bị
+ Dòng tiền của các dự án.

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh
91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: (08) 39484494
Website: http://nangsuatxanh.vn - Email: info@nangsuatxanh.vn
Viện Năng suất và Bảo trì (Công ty cố phần Năng Suất Xanh) chuyên tổ chức các khóa đào tạo về Bảo trì, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường. Mục đích: Đào tạo với phương pháp “Học để ứng dụng” những công cụ, phương pháp, kỹ thuật Năng Suất – Chất Lượng – Tinh Gọn – Bảo Trì giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng thiết bị. Nội dung: Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Sản xuất tinh gọn, Quản lý bảo trì, Kỹ thuật bảo trì, Quản lý bảo trì bằng máy tính và những công cụ quản trị tiên tiến khác. Lớp học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu. - Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học lớn. Hơn 200 doanh nghiệp đã tham gia các khóa đào tạo của Viện.
Đồng bộ tài khoản