Tài Chính Ngân Hàng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT

Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có kiến thức vững vàng về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính; đơn vị sự nghiệp; đơn vị dự toán; ngân hàng thương mại; ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước. Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên nắm vững nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng trung ương. Có khả năng vận dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn của quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 37 tín chỉ
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
+ Tin học đại cương
+ Kỹ năng sống (Kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản)
+ Một số môn đại cương khác
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 77 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở ngành, khối ngành; Nguyên lý thống kê; Marketing căn bản; Nguyên lý kế toán; Kinh tế lượng; Quản trị học...
+ Kiến thức ngành Tài chính - Ngân hàng: Tài chính - Tiền tệ; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Thị trường chứng khoán; Nghiệp vụ ngân hàng thương mại; Kế toán ngân hàng...
- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 16 tín chỉ

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - VXUT
Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
Điện thoại: (038)3956573 - (038)3956616
Website: http://vxut.edu.vn -
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được thành lập theo Quyết định số: 2688/QĐ- TTg ngày 6/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở chính tại Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An (Cách bãi biển du lịch Cửa Lò khoảng 15 phút đi bộ và Sân bay Vinh 10 phút đi ôtô). Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân là trung tâm đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học. Được xây dựng với tôn chỉ coi trọng chất lượng đào tạo, có mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất nhằm mục tiêu phát triển toàn diện con người và phát triển kinh tế - xã hội, trong vùng và cả nước.
Với chức năng đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng trình độ đào tạo, có sức khỏe, có khả năng thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo ra việc cho mình và cho người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào xây dựng một nền kinh tế tri thức, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, bản sắc dân tộc.
Ngành nghề và quy mô đào tạo: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tập trung đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành nghề: Công nghệ sinh học; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Tiếng anh phiên dịch; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật công trình xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản