Tài Chính – Ngân Hàng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính – Ngân Hàng

Ngành Tài Chính – Ngân Hàng của trường Đại Học Tây Nguyên đào tạo cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và Tài Chính – Ngân Hàng, có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng. Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: đào tạo cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng, làm việc ở các cơ quan ngân hàng, tài chính trung ương, địa phương hoặc tại các doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 TC

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính – Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương: 35 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng )
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội - Nhân văn (10 TC)
+ Ngoại ngữ (07 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên 08 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 89 TC
+ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành (23 TC)
+ Kiến thức ngành (66 TC)
Trong đó: Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản