Tâm Lý Học - Quản Trị Nhân Sự ( Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tâm Lý Học

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tâm lý học - Quản trị nhân sự:
- Có phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, vận dụng tâm lý học vào trong cuộc sống, trong công tác tư vấn, tham vấn, sử dụng và quản lý người lao động một cách có hiệu quả.
- Có năng lực để tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn ở trình độ cao hơn để đáp ứng với yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tâm Lý Học


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ, chư¬a kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (75 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết)
- Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
- Lịch sử Tâm lý học
- Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu TLH
- Thống kê xã hội
- Tâm lý học đại cương II
- Tâm lý học xã hội
- Tâm lý học phát triển
- Tâm lý học nhân cách
- Chẩn đoán tâm lý
- Tâm lý học quản lý
- Tâm lý học lao động
- Tâm lý học pháp luật
- Tâm lý học giáo dục.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản