Tin Học Ứng Dụng

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tin Học Ứng Dụng

Sinh viên tốt nghiệp Hệ cao đẳng Chuyên ngành Tin học phải đạt được những yêu cầu sau:
- Có phẩm chất đạo đức tốt : Yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Là công dân tốt trong cộng đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước XHCN Việt Nam : thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Có sức khỏe tốt để phục vụ.
- Có kiến thức về lý luận và thực hành, có tư duy sáng tạo về công nghệ thông tin.
- Nắm vững các nguyên tắc và phương pháp xây dựng các hệ thống thông tin quản lý. Học xong chương trình, sinh viên có thể tự thiết kế dữ liệu và lập trình cho các bài toán quản lý phổ biến hiện nay: có đủ trình độ để tham gia lập trình cho các bài toán khoa học kỹ thuật.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đang phổ biến trong công tác văn phòng hiện nay và có khả năng tiếp nhận các phiên bản nâng cao của nó.
- Có trình độ quản lý thông tin và quản lý các thiết bị công nghệ thông tin trong cơ.
quan đơn vị vừa và nhỏ. Có kiến thức về bảo trì, bảo dưỡng máy tính. Sử dụng và quản lý
thành thạo các mạng máy tính cục bộ, internet.
- Có kỹ năng sửa chữa, bảo trì máy tính. Lắp ráp hệ thống mạng. Lập trình đa ngôn
ngữ.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tin Học Ứng Dụng


- Lập trình Pascal
- Lập trình C
- Mạng máy tính
- Lập trình Visual Basic
- Lý thuyết Mật mã
- Cơ sở dữ liệu
- Đồ họa ứng dụng (AutoCad, Draw, Photoshop)
- Giáo dục quốc phòng
- Lập trình hướng đối tượng
- Thiết kế, lập trình Web
- Tiếng Anh chuyên ngành tin học
- Bảo trì hệ thống máy tính
- Lập trình mạng
- Lập trình tiến hóa

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (064)3826644
Website: http://cdspbrvt.edu.vn - Email: cdspbrvt@gmail.com
Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhu cầu của người học. Nhà trường có bề dày truyền thống xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000).
Đồng bộ tài khoản