Triết Học - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Triết Học

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết Học trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên sâu của ngành Triết Học, giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để họ có thể vận dụng tương đối tốt vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề hiện thực xã hội, đồng thời, có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức: cử nhân Triết Học được cung cấp một cách hệ thống, khoa học các kiến thức về lý luận chung, chuyên ngành, nghiệp vụ của ngành Triết Học cũng như của một số khoa học liên ngành
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
+ Cử nhân Triết Học có kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học Triết Học, có kỹ năng xử lý các công việc có tính chất quản lý công trong các tổ chức chính trị - xã hội
+ Cử nhân Triết Học là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với lợi ích của nhân dân, dân tộc, sẵn sàng, nhiệt tình công tác, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc
- Cử nhân Triết Học có thể làm việc trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu các khoa học triết học và các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, có thể tham gia vào các lĩnh vực hoạt động khác của thực tiễn xã hội. Cử nhân Triết học có thể tiếp tục học lên bậc sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Lịch sử Triết Học, Logic học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mỹ học, Đạo đức học, Tôn giáo học, có thể tiếp tục nghiên cứu ở một số ngành khoa học tự nhiên và xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 128 tín chỉ (chưa kể phần nội dung kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Triết Học


- Kiến thức giáo dục đại cương: 56 TC (Không tính phần nội dung kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).
+ Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (21 TC)
+ Khoa học xã hội ( 20 TC)
+ Ngoại ngữ ( 7TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên ( 8 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 72 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (34 TC)
+ Kiến thức ngành (24TC)
+ Kiến thức bổ trợ (4 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản