Truyền Thông Mạng (Bậc Đại Học)

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Mạng (Bậc Đại Học)

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt, quản lý hệ thống thông tin. Chương trình đào tạo nhấn mạnh về ứng dụng các công nghệ.
+ Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng tư vấn, phối hợp các dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin.
+ Chuẩn bị cho sinh viên học lên cao trong chuyên ngành hệ thống thông tin.
- Cử nhân Công nghệ thông tin chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông có những kỹ năng:
+ Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính.
+ Có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính.
+ Xử lý nhanh các sự cố liên quan đến hệ thống mạng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Truyền thông mạng bậc đại học

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Mạng (Bậc Đại Học)


Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học: (199 Đvht)
- Học kỳ 1: 29 đvht
+ Triết học Mac-Lênin
+ Đại số
+ Giải tích 1
- Học kỳ 2: 29 đvht
+ Kinh tế chính trị
+ Giải tích 2
- Học kỳ 3: 27 đvht
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học
+ Toán rời rạc
- Học kỳ 4: 27 đvht
+ Lịch sử Đảng Cộng Sản VN
+ Lập trình trên Windows
- Học kỳ 5: 24 đvht
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Quản trị mạng
- Học kỳ 6: 23 đvht
+ ChĐ: Thiết kế mạng Ethernet
+ Hệ điều hành Unix
- Học kỳ 7: 18 đvht
+ Lập trình di động
ChĐ: Thiết kế mạng Intranet
- Học kỳ 8: 22 đvht
+ Môn bổ trợ 1
+ Khóa luận TN

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản