Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Trường Cao Đẳng Bách Việt

778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Chương trình cung cấp cho người học cơ sở vững chắc để kết nối mạng, các hệ thống viễn thông và các nguyên lý hệ thống, các kiến thức về lắp đặt, xử lý sự cố và bảo trì mạng, cấu hình một thiết bị, hệ thống mạng về công nghệ truyền thông, các nguyên lý và thiết kế để xác định, phát triển các giải pháp hệ thống thông tin mạng. Sinh viên được làm quen với các công nghệ khác nhau hiện có và khi hoàn thành chương trình, có thể xác định, quản lý, thực thi một số hệ thống mạng. Sau khi kết thúc chương trình học các bạn sẽ trở thành chuyên viên về thiết kế mạng, phân tích bảo mật, kỹ thuật viễn thông, bảo mật thông tin, chuyên viên tư vấn mạng, chính sách bảo mật hoặc chuyên viên quản lý dự án mạng, lập trình mạng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính


- Kiến thức đại cương: Người học được trang bị các kiến thức chung về khoa học, chính trị, nhà nước, pháp luật, tin học theo chương trình giảng dạy đại cương theo quy định.
- Kiến thức cơ sở ngành
+ Người học được trang bị các kiến thức cơ sở về chuyên ngành:
+ Xây dựng phương pháp tư duy logic nắm bắt một số thuật toán, thuật giải đơn giản thông qua các ngôn ngữ lập trình. Thông qua các môn học toán rời rạc, kỹ thuật lập trình.
+ Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu: môi trường cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, thiết kế các loại cơ sở dữ liệu nói trên. Mô hình truy cập, quản trị bên trong cơ sở dữ liệu.
+ Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, lắp ráp, cài đặt các trình điều khiển thiết bị. Cấu trúc, chức năng của hệ điều hành.
+ Nắm chắc nguyên tắc hoạt động, thiết lập các thông số cơ bản cho các thành phần, thiết bị của một hệ thống mạng cơ bản. Làm quen với các thiết bị và dụng cụ thực hành nghề.
- Kiến thức chuyên ngành
+ Trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của ngành. Đảm bảo cho sinh viên:
+ Có đầy đủ kiến thức, kỹ năng thiết kế quản trị các hệ thống mạng đảm bảo yêu cầu về tính thông suốt, bảo mật về thông tin và hệ thống, tính phát triển của hệ thống.
+ Khả năng tổ chức bảo trì một hệ thống máy tính, mạng máy tính biết xây dựng, nâng cấp bảo dưỡng thiết bị máy tính và mạng.
+ Kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng, an toàn mạng, cấu hình và quản trị các thiết bị mạng. Nắm rõ các phương thức hoạt động, mô hình triển khai các ứng dụng mạng.
+ Kiến thức về thiết kế giao diện, các công cụ, ứng dụng Website. Kỹ năng tổ chức khảo sát, thiết kế và quản trị Website.
+ Khả năng quản trị các hệ cơ sở dữ liệu khác nhau. Như SQL server, MySQL. Người học biết vận hành, quản trị và khai thác để từ đó thiết kế, phát triển các ứng dụng, lưu trữ thông tin phục vụ các phần mềm quản lý, thiết kế xây dựng web.

Trường Cao Đẳng Bách Việt
778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)39971512 - (08)38420730
Website: http://www.bachviet.edu.vn -
Tiền thân của Trường Cao Đẳng Bách Việt là trường trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo, năm 2006, trường được bộ giáo dục và đào tạo ban hành quyết định số 4823/QĐ - BGDĐT ngày 01/ 9/2006 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Bách Việt. Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của nhà trường. Nhà trường luôn nỗ lực gắn kết đào tạo với yêu cầu của thực tế trong xã hội, chú trọng đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật với thái độ nghề nghiệp và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại, có tác phong chuyên nghiệp cao.
Đồng bộ tài khoản