Tài Chính Ngân Hàng

Trường Cao Đẳng Bách Việt

778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình cung cấp các lý thuyết nền tảng liên quan đến nguyên tắc quản lý tài chính ngân hàng, nguyên tắc và cách thức vận hành của thị trường tài chính ngân hàng cũng như tạo cơ hội thực hành các nghiệp vụ tài chính ngân hàng trong điều kiện gần giống với thực tế nhất thông qua phần mềm Core banking (phần mềm chuyên dụng trong ngân hàng). Đào tạo cử nhân ngành này phải có phẩm chất chính trị, có kiến thức chuyên ngành vững vàng và khả năng ngoại ngữ chuyên ngành thành thạo. Chương trình đào tạo tập trung vào chuyên ngành tài chính, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư, khả năng ứng dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng chuyên biệt trong lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư, kinh doanh ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức đại cương: Người học được trang bị các kiến thức chung về khoa học, chính trị, nhà nước, pháp luật, tin học theo chương trình giảng dạy đại cương theo quy định.
- Kiến thức cơ sở ngành: Người học được trang bị các kiến thức lý thuyết và nguyên lý nền tảng về tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, luật kinh tế và dân sự, kế toán, marketing để chuẩn bị cho việc học tập các môn chuyên ngành.
- Kiến thức chuyên ngành: Người học được trang bị các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư tài chính, kế toán tài chính, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nghiệp vụ tín dụng để làm việc hiệu quả tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng.

Trường Cao Đẳng Bách Việt
778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)39971512 - (08)38420730
Website: http://www.bachviet.edu.vn -
Tiền thân của Trường Cao Đẳng Bách Việt là trường trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo, năm 2006, trường được bộ giáo dục và đào tạo ban hành quyết định số 4823/QĐ - BGDĐT ngày 01/ 9/2006 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Bách Việt. Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của nhà trường. Nhà trường luôn nỗ lực gắn kết đào tạo với yêu cầu của thực tế trong xã hội, chú trọng đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật với thái độ nghề nghiệp và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại, có tác phong chuyên nghiệp cao.
Đồng bộ tài khoản