Văn Học - Ngôn Ngữ - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Văn Học - Ngôn Ngữ

Đào tạo cử nhân ngành Ngữ Văn thuộc khối ngành Văn Học - Ngôn Ngữ có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản, có kỹ năng tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng ngôn ngữ và văn học hiện nay trong các lĩnh vực như sáng tác văn chương, báo chí, tuyên truyền, tuyên giáo,… Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ Văn
+ Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc chuyên ngành: Văn học dân gian, Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận ngôn ngữ, Văn hoá học
- Thái độ, đạo đức nghệ nghiệp
+ Có phẩm chất cơ bản của một người cán bộ nghiên cứu văn học và ngôn ngữ: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề
+ Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng ngôn ngữ và văn học vào thực tiễn
- Về kỹ năng
+ Có kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học Ngữ Văn vào thực tế đời sống: nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của ngôn ngữ học và tiếng Việt, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của văn học
+ Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khoa học xã hội và nhân văn
- Sau khi tốt nghiệp ngành này sinh viên có thể nghiên cứu và ứng dụng kiến thức ngôn ngữ và văn học tại các cơ quan ban ngành chuyên môn, hoặc có thể bổ sung khối kiến thức sư phạm để làm giáo viên giảng dạy Ngữ Văn tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học, hoặc có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm, các cơ quan đoàn thể xã hội khác có nhu cầu sử dụng (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ,...) tạo điều kiện để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 Tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Văn Học - Ngôn Ngữ


- Kiến thức giáo dục đại cương: 43 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng )
+ Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội và Nhân văn - Nghệ thuật ( 24 TC)
+ Ngoại ngữ (07 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (02 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 93 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành ( 12 TC)
+ Kiến thức ngành (48 TC)
+ Kiến thức bổ trợ (16 TC)
+ Kiến thức nghiệp vụ (06 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản