Vật Lý Ứng Dụng (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Vật Lý Ứng Dụng

Đào tạo Cử nhân Vật lý có năng lực chuyên môn; có đạo đức và sức khoẻ tốt. Có thể công tác trong các ngành nghề có liên quan đến chuyên môn là Vật lý và ứng dụng Vật lý, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức về khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về hệ thống pháp luật của nhà nước. Nắm được những kiến thức cơ bản về Toán học, Hoá học và Tin học phục vụ tốt cho công tác chuyên môn. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Vật lý và những ứng dụng Vật lý điển hình; có phương pháp làm việc khoa học; có thể cập nhật và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, khi cần thiết có khả năng đổi hướng nghề nghiệp cho phù hợp với các biến động của thị trường lao động.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Vật Lý Ứng Dụng


Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 132 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và quốc phòng)
- Điện và từ
- Vật lí phân tử và Nhiệt học
- Dao động và Sóng
- Kỹ thuật Điện
- Quang học
- Vật lí nguyên tử
- Thực hành vật lý đại c¬ương
- Thực hành KT Điện
- Cơ lý thuyết
- Điện động lực
- Cơ học lượng tử
- NĐL và Vật lý thống kê
- Vật lý chất rắn
- Vật lý Laser
- Thực hành kỹ thuật số
- Thực tập tốt nghiệp
- Khoá luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản