Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Giới Thiệu Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có, trang bị thiết bị đảm bảo phục vụ đào tạo. Đồng thời triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến năm 2012. Đến năm 2017, xây dựng nhà trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất và nguồn lực.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
986 Quang Trung (Phường Chánh Lộ), Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Tel: 055-2240902-3710569
Fax: 055-3824925
Website:http://www.pdu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản