Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện

Chương trình đào tạo cao đẳng ngành điện, điện tử có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản, có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực điện, điện tử, có tư các đạo đức phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện


- Đo lường điện và thiết bị đo
- Kỹ thuật số
- Điện tử công suất
- Đo lường - cảm biến
- Hệ thống điều khiên tự động
- Thực hành điện cơ bản
- Thực hành kỹ thuật số
- Thực hành đo lường- cảm biến
- Điều khiển lập trình
- Vẻ điện - điện tử
- An toàn điện
- Vi xử lý
- Cấu trúc máy tình và giao diện

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU
986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0552240902
Website: //www.pdu.edu.vn -
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .
Đồng bộ tài khoản