Sư Phạm Ngữ Văn (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ Văn trình độ đại học phải:
- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam; thấm nhuần thế giới quan Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, yêu học sinh, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.
- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục- dạy học môn Ngữ Văn ở trường THPT về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn


Khối lượng kiến thức toàn khóa: (tính bằng số đơn vị học trình) 205 đvht, chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng(165 tiết).
- Lý luận văn học 1
- Lý luận văn học 2
- Lý luận văn học 3
- Thi pháp học
- Đại cương tiếng Việt- Ngữ âm học TV
- Từ vựng học tiếng Việt
- Ngữ pháp học tiếng Việt 1
- Ngữ pháp học tiếng Việt 2
- Ngữ pháp văn bản tiếng Việt
- Phong cách học tiếng Việt
- Tiếng Việt thực hành
- Làm văn
- Văn học dân gian 1
- Văn học dân gian 2

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU
986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0552240902
Website: //www.pdu.edu.vn -
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .
Đồng bộ tài khoản