Cử Nhân Tiếng Anh (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Tiếng Anh

Đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng ngoại ngữ mình đã học đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Tiếng Anh


- Ngữ âm (Phonetics)
- Âm vị học (Phonology)
- Ngữ nghĩa học (Semantics)
- Ngữ Pháp 1 (Grammar 1)
- Ngữ Pháp 2 (Grammar 2)
- Ngữ Pháp 3 (Grammar 3)
- Cú pháp (Syntax)
- Hình vị học (Morphology)
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Dịch Văn bản 1 (Translation 1)
- Dịch Văn bản 2 (Translation 2)
- Dịch Văn bản 3 (Translation 3)
- Dịch Văn bản 4 (Translation 4)
- Thông dịch 1 (Interpretation 1)
- Thông dịch 2 (Interpretation 2)
- Tiếng Anh Du lịch (English for Tourism)

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU
986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0552240902
Website: //www.pdu.edu.vn -
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .
Đồng bộ tài khoản