Sư Phạm Tin Học (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tin Học

Đào tạo Cử nhân Sư phạm Tin học:
- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo việc tổ chức dạy học môn Tin học ở trường trung học phổ thông, đáp ứng các yêu cầu giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước; có tiềm lực để hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những nhu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và dạy học môn tin học.
- Có khả năng đảm nhiệm các công việc khác ngoài nhiệm vụ giảng dạy môn Tin học trong nhà trường trung học phổ thông như: công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hội thi tin học và nghiệp vụ sư phạm.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tin Học


Khối lượng kiến thức toàn khóa: 218 đơn vị học trình, chưa kể phần kiến thức Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).
- Toán rời rạc
- Tối ưu hoá quá trình ngẫu nhiên
- Ngôn ngữ lập trình Pascal
- An toàn và bảo mật thông tin
- Lý thuyết tính toán
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
- Nguyên lý hệ điều hành
- Lập trình hướng đối tượng
- Nhập môn cơ sở dữ liệu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU
986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0552240902
Website: //www.pdu.edu.vn -
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .
Đồng bộ tài khoản