Công Nghệ Thông Tin (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ thông tin nhằm đào tạo những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng yêu nghề và say mê với nghề nghiệp, có tác phong lao động công nghiệp, có kỹ thuật và kỹ xảo cao.
Về chuyên môn, trang bị cho người học đầy đủ các kiến thức lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp của ngành công nghệ thông tin để thích nghi với thị trường lao động đa dạng, có khả năng hòa nhập vào lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong khu vực và cả nước, có khả năng ứng dụng tin học một cách hiệu quả vào các lĩnh vực kinh tế, quản lý, sản xuất..., có hiểu biết về công tác nghiên cứu khoa học là tiền đề cho sự hoàn thiện ở các cấp học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Ngôn ngữ lập trình C
- Điện tử số
- Toán rời rạc
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
- Lý thuyết mạng máy tính
- Bảo trì máy tính
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu
- Nguyên lý hệ điều hành
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Đồ án chuyên ngành
- Lập trình web
- Thiết kế đồ họa

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU
986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0552240902
Website: //www.pdu.edu.vn -
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản