Ngành Công nghệ Thông Tin (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU

986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Đào tạo Cử nhân Ngành Công Nghệ Thông Tin có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Cơ sở lập trình
- Toán rời rạc
- Kỹ thuật lập trình
- Kiến trúc máy tính & hợp ngữ
- Lập trình hướng đối tượng
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1
- Cầu trúc dữ liệu & giải thuật
- Lập trình Windows
- Nhập môn Cơ sở dữ liệu
- Hệ điều hành
- Phân tích & thiết kế HTTT
- Bảo trì hệ thống
- Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
- Mạng máy tính
- Kỹ thuật điện tử

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng - PDU
986 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0552240902
Website: //www.pdu.edu.vn -
Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .
Đồng bộ tài khoản