Account Manager

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam

22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Account Manager

Với cách tiếp cận trên, khóa học Advertising/ Account Manager (Quảng cáo/ Dịch vụ khách hàng) được ARTI Vietnam thiết kế nhằm đem lại cho học viên:
- Những hiểu biết sâu rộng về ngành quảng cáo và các loại hình quảng cáo ở Việt Nam.
- Những kiến thức quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện đầy đủ một chiến lược quảng cáo tổng lực và các nghiệp vụ quảng cáo chuyên nghiệp khác.
- Củng cố những kỹ năng cần thiết cho một nhà quản lý khách hàng chuyên nghiệp (Account Manager) cũng như giới thiệu vai trò cơ bản của dịch vụ khách hàng và quảng cáo.
- Nhận thức rõ hơn về cấu trúc công ty quảng cáo chuyên nghiệp và các nghiệp vụ quảng cáo (ATL, BTL), cách thức Lập kế hoạch truyền thông và quy trình sáng tạo (TVC, Print Ad., Radio…).
- Kiến thức cô đọng về thương hiệu, marketing cần thiết trong việc hoạch định một chiến lược quảng cáo cho khách hàng.
- Thông qua việc thực hiện đồ án dựa trên tình huống mô phỏng thực tế, Học viên sẽ biết cách lập kế hoạch truyền thông xây dựng thương hiệu, tung sản phẩm mới hoặc tái tung, tái định vị.

Đối Tượng Tham Gia

Khoá học này phù hợp cho tất cả các bạn trẻ, sinh viên ĐH-CĐ và các chuyên viên, quản lý làm việc trong các chuyên ngành quảng cáo, marketing, thương hiệu, PR, Event…

Thời Lượng

- 4 tháng
- TP.Hồ Chí Minh khai giảng trễ hơn 1 tuần

Nội Dung Khóa Học Account Manager


- Tổng quan Marketing và Thương hiệu:
+ Tổng quan Marketing và Thương hiệu: Tổng quan về Marketing; Tổng quan thương hiệu
+ Xây dựng chiến lược thương hiệu: Định vị thương hiệu; Xây dựng tính cách thương hiệu; Mối liên hệ giữa tính cách thương hiệu và khách hàng; Kiến trúc thương hiệu; Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; Nhận biết thương hiệu và chiến lược tăng sự nhận biết thương hiệu; Chiến lược IMC – truyền thông marketing tích hợp
- Kiến thức chuyên ngành về Quảng cáo & Truyền thông
+ Nghiệp vụ quảng cáo chuyên ngành: Tổng quan ngành quảng cáo Việt Nam; Cấu trúc một công ty quảng cáo chuyên nghiệp (Ads. Agency); Các loại hình quảng cáo; Khái niệm cơ bản về truyền thông; Dịch vụ khách hàng trong công ty quảng cáo chuyên nghiệp; Quy trình thực hiện một chiến lược quảng cáo; Xây dựng định hướng sáng tạo trong quảng cáo; Sản xuất ấn phẩm quảng cáo (TVC, Print Ad., Radio...)
+ Hoạch định chiến lược quảng cáo & truyền thônG: Hoạch định chiến lược và ngân sách quảng cáo; Hoạch định chiến lược truyền thông
- Kỹ năng mềm & báo cáo chuyên đề ngoại khóa
+ Kỹ năng trình bày powerpoint/ present
+ Kỹ năng thuyết trình / phản biện
+ Báo cáo chuyên đề,hoặc
+ Tham quan, gặp gỡ doanh nghiệp SXKD, quảng cáo truyền thông
- Đồ án tốt nghiệp
+ Hướng dẫn đề cương khung
+ Hướng dẫn từng đề tài
+ Báo cáo sơ khảo đề tài
+ Thuyết trình đề tài tốt nghiệp với Hội đồng giám khảo

Ưu Đãi Chung

- SV ĐH - CĐ và Học viên cũ:
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 15%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 10%
+ Đăng ký theo nhóm 3 SV trước 30 ngày: giảm 20%
- DN đăng ký từ 3 học viên/ khoá học
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 15%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 10%
- Các đối tượng khác:
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 10%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 5%

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam
22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (848)39406830 - 39413051
Website: http://arti.edu.vn - Email: info@arti.edu.vn
Do nhu cầu thiết yếu và cấp thiết của việc đào tạo nhân sự quảng cáo chuyên ngành, đề án thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam được đề trình và được Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – TBXH trả lời chấp thuận vào năm 2006.
Ngày 15/06/2007, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam (ARTI Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-HH do TS. Đinh Quang Ngữ, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) ký.
Ngày 22/08/2007, ARTI Việt Nam chính thức được Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 177/ ĐK-KHCN.
Viện trưởng là ông Đỗ Kim Dũng, Phó chủ tịch VAA, Chủ tịch Công ty Quảng cáo An Tiêm.
ARTI Việt Nam đã phát triển từ những chương trình đào tạo đơn giản về quảng cáo và các vấn đề có liên quan, và nay đã trở thành tổ chức chuyên nghiệp, phục vụ cho đầy đủ nhu cầu của những người làm công tác quảng cáo truyền thông và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam.
Mục tiêu:
“Thực hiện các chương trình nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành truyền thông marketing, quảng cáo và sáng tạo có chất lượng quốc tế phù hợp với môi trường văn hóa, kinh doanh Việt Nam”
Sứ mệnh:
“Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành quảng cáo Việt Nam bằng tri thức của ngành quảng cáo thế giới và các giá trị văn hóa Việt ”.
Tầm nhìn:
“Trở thành Học viện Quảng cáo có uy tín và là nơi hội tụ để phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam”.
Thông điệp:
" Học để làm truyền thông đích thực"
Đồng bộ tài khoản