AF - Kỹ Năng Tiếng Anh Học Thuật

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm - CN2SP

9B Võ Văn Tần , Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học AF

Chương trình Academic Foundation (Kỹ năng Tiếng Anh học thuật) được thiết kế nhằm tạo căn bản vững chắc về kiến thức ngôn ngữ và các kỹ năng để học viên có thể tiếp tục dễ dàng theo học các chương trình luyện thi tiêu chuẩn Quốc tế. Đặc điểm xuyên suốt của chương trình là xây dựng một trình độ thông thạo Tiếng Anh (proficiency) chuẩn mực đủ để đáp ứng chuẩn đầu vào của bất cứ một khóa học luyện thi Tiếng Anh Quốc tế như TOEIC, TOEFL iBT và IELTS. Số liệu thống kê gần nhất của Chi nhánh 2 Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm cho thấy có đến gần 70% tổng số học viên tham dự các khóa học Tiếng Anh nhắm đến một kết quả iBT TOEFL, IELTS hoặc TOEIC cụ thể ở đầu ra, nhưng có một thực tế là ở các kỳ thi đầu vào của mỗi khóa, khoảng trên dưới 30% học viên (tiềm năng) chưa đạt yêu cầu tối thiểu về điểm chuẩn đầu vào. Một bộ phận không nhỏ trong số này không muốn theo học các lớp Tiếng Anh cơ bản vì nhiều lý do khác nhau.Yêu cầu đặt ra là cần có một chương trình học có yêu cầu đầu vào thấp nhưng vẫn định hướng chuẩn bị cho học viên dự thi các kỳ thi học thuật, tạo nền tảng cho học viên theo học các khóa luyện thi (preparation course) trong tương lai.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho những người luyện thi TOEIC, TOEFL iBT và IELTS

Thời Lượng

8 Tuần

Nội Dung Khóa Học AF


- Nắm được các cấu trúc câu và từ vựng sử dụng trong môi trường học thuật
- Kỹ năng nghe, đọc các bài đọc hiểu, ghi chú và tổng hợp
- Khả năng làm việc nhóm, tự đánh giá quá trình học của bản thân
- Làm quen với các các yêu cầu cơ bản về nghiên cứu, viết các văn bản học thuật và kỹ năng thuyết trình

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm - CN2SP
9B Võ Văn Tần , Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lí học sinh
Điện thoại: (08)39300766 - (08)39305165
Website: http://www.cn2sp.edu.vn - Email: cn2sp@vnn.vn
Chi nhánh 2 Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm trực thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (TTNN ĐHSP.TPHCM), hoạt động theo “ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP.Hồ chí Minh” (ban hành theo Quyết định số 230/QĐ-ĐHSP ngày 08/2/2011 do Hiệu trưởng trường ĐHSP TPHCM ký).
Đồng bộ tài khoản