CCNP - SWITCH

Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Mạng Newstar

240 Võ Văn Ngân ,P Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học CCNP - SWITCH

Chương Trình Học CCNP - SWITCH cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học cũng đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng không dây (Wireless LAN) cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp. Khóa học Switch (642 – 813) là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.
Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học:
- Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
- Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
- Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
- Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
- Triển khai được một mạng chuyển mạch có tính dự phòng cao, thực hiện các công nghệ dự phòng sử dụng các switch đa tầng trong môi trường mạng doanh nghiệp.
- Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
- Tích hợp công nghệ LAN không dây (wireless LAN) vào môi trường mạng doanh nghiệp.
- Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên ngành Tin học, CNTT, ĐTVT
- Các bạn đam mê công việc quản trị mạng.

Thời Lượng

3 tháng

Nội Dung Khóa Học CCNP - SWITCH


Triển khai giải pháp VLAN, đưa ra thiết kế mạng, và tập hợp các yêu cầu:
- Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một giải pháp trên nền VLAN cho một mạng.
- Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai VLAN.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp VLAN đã triển khai.
- Cấu hình kết nối switch – switch phục vụ cho giải pháp VLAN.
- Cấu hình chống loop cho giải pháp VLAN.
Triển khai giải pháp bảo mật mở rộng cho lớp 2:
- Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp bảo mật.
- Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp bảo mật.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp bảo mật đã triển khai.
Triển khai các dịch vụ chuyển mạch lớp 3:
- Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp chuyển mạch lớp 3.
- Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp chuyển mạch lớp 3.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp chuyển mạch lớp 3 đã triển khai.
Chuẩn bị cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các dịch vụ nâng cao:
- Triển khai một giải pháp không dây mở rộng cho lớp thứ 2.
- Triển khai giải pháp hỗ trợ VoIP.
- Triển khai giải pháp hỗ trợ video.
Triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao (high availability):
- Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
- Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hệ thống có độ sẵn sàng cao đã triển khai.

Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Mạng Newstar
240 Võ Văn Ngân ,P Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng tư vấn
Điện thoại: (08)37225858
Website: http://www.newstar.vn -

Đúng với câu slogan “ Sẻ chia kiến thức - Vững bước thành công ”, trong suốt những năm hoạt động, NewStar luôn luôn khát vọng sẻ chia kiến thức của mình cho tất cả các học viên theo học tại NewStar nói riêng và cộng đồng IT nói chung, chắp cánh cho những ước mơ bay cao và bay xa. Thế mạnh của Trung tâm là đào tạo các khóa học chứng chỉ mạng Cisco, Microsoft như CCNA, CCNP, CCIE R&S, MCSA, MCSE. Ngoài các khóa học chuyên ngành mạng trung tâm còn đào tạo các khóa học lập trình PHP, Java, ASP.Net, C#... Gần đây với sự đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực NewStar còn mở ra một mảng đào tạo khác hiện đang rất hot đó là Security với các lớp Ultimate Hacking, CISSP, CISA... được trực tiếp giảng dạy bởi chuyên gia ANTT hàng đầu Đông Nam Á.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản