MCSA 2008 Messaging Security

Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Mạng Newstar

240 Võ Văn Ngân ,P Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học MCSA 2008

Mục tiêu của khóa đào tạo MCSA 2008 Messaging Security, học viên đủ khả năng:
- Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft Windows Server 2008.
- Xây Dựng và Quản Trị hệ thống Email cho doanh nghiệp từ qui mô nhỏ đến qui mô rất lớn.
- Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực "An Ninh Mạng Máy Tính".
- Vượt qua các kỳ thi Quốc tế do Microsoft tổ chức để nhận chứng chỉ MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) và MCSA 2008 (Microsoft Certified Solutions Associate) có giá trị toàn cầu.
Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng thi đạt chứng chỉ Quốc tế:
- MCTS - Active Directory
- MCTS - Network Infrastructure
- MCTS - Exchange Server 2010
- MCTS - ForeFront Integrated Security
- MCSA 2008

Đối Tượng Tham Gia

Học viên đã học mạng căn bản hoặc có kiến thức tương đương.

Thời Lượng

4 tháng (1 tuần 3 buổi, 1 buổi 3 giờ) hoặc 6 tháng (1 tuần 3 buổi, 1 buổi 2 giờ).

Nội Dung Khóa Học MCSA 2008


Mạng căn bản: các mô hình mạng, bấm cable, căn bản về TCP/IP
- Network topology
- Network devices
- TCP/IP
Exam 70-640: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring (Cấu hình Active Directory trên nền Windows Server 2008)
- Course 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
- Course 6426C: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
Exam 70-642: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring (Cấu hình cơ sở hạ tầng mạng trên nền Windows Server 2008)
- Course 6421B: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
Exam 70-646: Windows Server 2008, Server Administrator (Quản trị hệ điều hành máy chủ)
- Course 6433A: Planning and Implementing Windows Server 2008
Exam 70-662: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring (Quản trị hệ thống thư điện tử qui mô lớn)
- Course 10135B: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Forefront Integrated Security (Tường lửa)
- Install and Configure Forefront Threat Management Gateway (TMG)
Tăng cường: Chuyên đề Quản Trị Hệ Thống Mạng Doanh Nghiệp
- Network Load Balancing & Clustering
- VPN Gateway to Gateway/Client Over xDSL
- Mail Server Online/Offline
Lab cuối khóa
- Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.

Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Mạng Newstar
240 Võ Văn Ngân ,P Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng tư vấn
Điện thoại: (08)37225858
Website: http://www.newstar.vn -

Đúng với câu slogan “ Sẻ chia kiến thức - Vững bước thành công ”, trong suốt những năm hoạt động, NewStar luôn luôn khát vọng sẻ chia kiến thức của mình cho tất cả các học viên theo học tại NewStar nói riêng và cộng đồng IT nói chung, chắp cánh cho những ước mơ bay cao và bay xa. Thế mạnh của Trung tâm là đào tạo các khóa học chứng chỉ mạng Cisco, Microsoft như CCNA, CCNP, CCIE R&S, MCSA, MCSE. Ngoài các khóa học chuyên ngành mạng trung tâm còn đào tạo các khóa học lập trình PHP, Java, ASP.Net, C#... Gần đây với sự đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực NewStar còn mở ra một mảng đào tạo khác hiện đang rất hot đó là Security với các lớp Ultimate Hacking, CISSP, CISA... được trực tiếp giảng dạy bởi chuyên gia ANTT hàng đầu Đông Nam Á.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản