Certificate In Advertising

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam

22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Certificate In Advertising

Khóa học Certificate In Advertising sẽ giúp các học viên biết được thêm một kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực quảng cáo, Khóa học này mang lại cho học viên:
- Các hiểu biết đầy đủ về ngành công nghiệp quảng cáo chuyên nghiệp tại Việt Nam và Thế giới.
- Kiến thức và cách thức ứng dụng các loại hình quảng cáo: Above the line/ Below the line và các loại hình quảng cáo mới, hiện đại.
- Hiểu sâu sắc về quy trình thực hiện một chiến dịch quảng cáo tổng lực, lập kế hoạch truyền thông.
- Học viên sẽ biết cơ bản cách lập kế hoạch truyền thông xây dựng thương hiệu, tung sản phẩm mới hoặc tái tung, tái định vị.

Đối Tượng Tham Gia

- Trưởng phòng, Người phụ trách hoặc Chuyên viên Phòng marketing, thương hiệu, kinh doanh, quảng cáo
- Lãnh đạo hoặc nhà quản lý có liên quan

Thời Lượng

12 - 18 giờ

Nội Dung Khóa Học Certificate In Advertising


- Tổng quan về ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam và Thế giới
- Các loại hình quảng cáo, truyền thông phổ biến hiện nay
+ Quảng cáo đại chúng (Above the line)
+ Quảng cáo trực tiếp (Below the line)
+ Các loại hình quảng cáo mới (new media)
+ Social Media
+ Thực hành: Bài tập tình huống về lựa chọn kênh cho một chiến dịch quảng cáo, truyền thông tổng lực (tung/ tái tung/ tái định vị...)
- Quy trình hoạch định kế hoạch/ chiến lược quảng cáo tổng thể và chi tiết
+ Phân tích
+ Lập kế hoạch
+ Thực hiện
+ Đánh giá, đo lường hiệu quả
+ Thực hành: Bài tập tình huống về Media Plan

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam
22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (848)39406830 - 39413051
Website: http://arti.edu.vn - Email: info@arti.edu.vn
Do nhu cầu thiết yếu và cấp thiết của việc đào tạo nhân sự quảng cáo chuyên ngành, đề án thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam được đề trình và được Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – TBXH trả lời chấp thuận vào năm 2006.
Ngày 15/06/2007, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam (ARTI Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-HH do TS. Đinh Quang Ngữ, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) ký.
Ngày 22/08/2007, ARTI Việt Nam chính thức được Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 177/ ĐK-KHCN.
Viện trưởng là ông Đỗ Kim Dũng, Phó chủ tịch VAA, Chủ tịch Công ty Quảng cáo An Tiêm.
ARTI Việt Nam đã phát triển từ những chương trình đào tạo đơn giản về quảng cáo và các vấn đề có liên quan, và nay đã trở thành tổ chức chuyên nghiệp, phục vụ cho đầy đủ nhu cầu của những người làm công tác quảng cáo truyền thông và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam.
Mục tiêu:
“Thực hiện các chương trình nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành truyền thông marketing, quảng cáo và sáng tạo có chất lượng quốc tế phù hợp với môi trường văn hóa, kinh doanh Việt Nam”
Sứ mệnh:
“Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành quảng cáo Việt Nam bằng tri thức của ngành quảng cáo thế giới và các giá trị văn hóa Việt ”.
Tầm nhìn:
“Trở thành Học viện Quảng cáo có uy tín và là nơi hội tụ để phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam”.
Thông điệp:
" Học để làm truyền thông đích thực"
Đồng bộ tài khoản