Chức Danh Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Chức Danh Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về điều kiện, năng lực trong hoạt động xây dựng, Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT tổ chức khai giảng lớp Chức danh chỉ huy trưởng công trường xây dựng tại học viện. Giúp học viên trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo các kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất xây dựng. Tạo điều kiện cho các cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào hoạt động xây dựng. Qua đó giúp bạn có những kiến thức chuyên ngành để giúp ích cho công việc.

Đối Tượng Tham Gia

- Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
- Đội trưởng xây dựng; cán bộ quản lý
- Cán bộ kỹ thuật các Tổng Công ty, các Công ty nhà nước, các Công ty cổ phần, các Công ty Mẹ và công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
- Các cá nhân khác có nhu cầu

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Chức Danh Chỉ Huy Trưởng Công Trường


- Hành lang pháp lý và một số vấn đề về tổ chức quản lý trên công trường
- Quản lý tiến độ thi công
- Quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quản lý chi phí xây dựng công trình
- Quản lý và kiểm soát an toàn lao động và vệ sinh môi trường
- Các hành vi bị cấm khi thi công xây dựng công trình
- Quản trị chiến lược doanh nghiệp xây dựng, tổ chức nhân sự trong doanh nghiệp xây dựng; Các vấn đề văn hoá và đạo đức kinh doanh.

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản