CompTIA Linux+

Trung Tâm Đào Tạo VDC Training

Tầng 2,3 Tòa nhà số 59 Trần Phú, Quận Hải Âu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học CompTIA Linux+

Chương trình CompTIA Linux+ được xây dựng bởi Computing technology industry association (CompTIA) và được hỗ trợ từ Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị chung trên hầu hết các bản phân phối khác nhau của Linux. Chương trình này cũng đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 1 (LPI Level 1) và cung cấp kiến thức căn bản về Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các lệnh của GNU, Hệ thống tập tin, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail), xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi,... Chứng chỉ Linux+ là một hệ thống chứng chỉ đánh giá kiến thức và kỹ năng vận hành và quản trị hệ thống Linux và Mạng. Chứng chỉ này được công nhận bởi nhiều nhà sản xuất phần mềm và phần cứng, dịch vụ, thiết kế hệ thống... hàng đầu trên toàn thế giới. Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng:
- Triển khai một máy trạm làm việc Linux với các tính năng về đồ họa, vi tính văn phòng, ...
- Vận hành hệ thống: cài đặt, cấu hình, quản trị, xử lý sự cố, ...
- Vận hành hệ thống Linux: cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, cấu hình các thiết bị, ...
- Kỹ năng cơ bản liên quan đến Internet: kết nối, e-mail, bảo mật, DNS, Apache, SSH, NTP,...

Đối Tượng Tham Gia

- Kỹ thuật viên máy tính, mạng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và xử lý sự cố hệ thống máy chủ và máy trạm Linux.
- Các đối tượng muốn làm quen, sử dụng và cấu hình máy trạm làm việc Linux.
- Các chuyên viên Linux muốn hệ thống hóa kiến thức và thi lấy chứng chỉ LPI - Level 1

Thời Lượng

80 giờ

Nội Dung Khóa Học CompTIA Linux+


- LPI 101:
+ Giới thiệu.
+ Căn bản về Linux.
+ Quản trị Phần cứng trên Linux.
+ Cài đặt hệ thống Linux.
+ Thao tác với dòng lệnh (command line).
+ Chọn lọc và xử lý chuổi văn bản.
+ Thao tác cơ bản trên tập tin và thư mục.
+ Sử dụng chương trình sọan thảo-vi.
+ Giao diện đồ họa của Linux.
+ Cài đặt ứng dụng vào Linux từ Source code.
+ Cài đặt ứng dụng vào Linux từ gói RPM.
+ Thao tác tìm kiếm tập tin và thư mục.
+ Sử dụng Regular ex< >pression trong xử lý văn bản.
+ Quản lý mount và quota trên Linux.
+ Quản lý tập tin và thư mục.
+ Quản lý tiến trình (proccess).
- LPI 102:
+ Sử dụng hiệu quả tài liệu Linux.
+ Quản trị người dùng.
+ Viết và sử dụng Shell sc< >ripts.
+ Tìm hiểu quá trình khởi động, runlevels và cài đặt dịch vụ.
+ Tìm hiểu và biên dịch Kernel.
+ Quản trị Syslog và tạo tác vụ chạy tự động.
+ Quản lý Sao lưu/phục hồi và giờ hệ thống (NTP).
+ Quản trị in ấn.
+ Cơ bản về Mạng trên Linux.
+ Các dịch vụ Mạng , phần 1 (Inet, DNS, Sendmail).
+ Các dịch vụ Mạng , phần 2 (Apache, OpenSSH).
+ Chia sẽ dữ liệu với Samba và NFS.
+ Quản trị bảo mật.

Trung Tâm Đào Tạo VDC Training
Tầng 2,3 Tòa nhà số 59 Trần Phú, Quận Hải Âu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 05113840842
Website: http://vdctraining.vn - Email: training@vdc.com.vn
Trung tâm Đào tạo VDC Training là đơn vị thuộc VDC - công ty thành viên tập đoàn VNPT. VDC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ. VDC Training đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo CNTT đẳng cấp cao. Khởi đầu từ hoạt động đào tạo triển khai lắp đặt, hỗ trợ các dịch vụ Internet, Truyền số liệu, Tin học của VNPT/VDC cho các khách hàng, đại lý, đối tác và các viễn thông tỉnh/thành phố, VDC Training đã thành công trong việc phát triển thành một trung tâm đào tạo CNTT có uy tín hàng đầu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, không ngừng khẳng định là một đơn vị đào tạo đẳng cấp chuyên nghiệp, mang đến các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế cũng như đáp ứng tốt các chương trình đào tạo theo yêu cầu của các tổ chức lớn, cung cấp nhiều khóa học khác nhau nhằm giúp học viên nâng cao kỹ năng làm việc cũng như mang lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức của họ. Tính đến thời điểm hiện nay, VDC Training là đối tác đào tạo ủy quyền chính thức của Cisco, CompTIA, Pearson VUE, Prometric tại Việt Nam và cũng là thành viên mạng lưới đối tác Microsoft.
Đồng bộ tài khoản