Công Ngệ Thông Tin - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM

Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Ngệ Thông Tin

Khoa Công nghệ thông tin đào tạo các học viên trình độ cao đẳng, nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản cũng như thành thạo các kỹ năng cơ sở và hiện đại nhất của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B. Thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng luôn biến động, có thể đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong các khu chế xuất và công nghiệp Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Khoa Công nghệ thông tin đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành, có khả năng nắm bắt được các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, có khả năng triển khai ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực xây dựng ngành công nghiệp CNTT, có kỹ năng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong CNTT.

Đối Tượng Tham Gia

Người đã tốt nghiệp PTTH, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc tương đương

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Ngệ Thông Tin


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức chung của ngành chính
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập và Tốt nghiệp

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM
Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính Quản Trị
Điện thoại: (08)54135013
Website: http://www.ctim.edu.vn - Email: daotao@ctim.edu.vn
Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Đồng bộ tài khoản