Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM

Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng

Chương trình đào tạo các cử nhân trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực cho ngành xây dựng. Có trình độ Anh văn tương đương chứng chỉ B.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy theo tình hình thực tế, trường có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng


- Những kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo
- Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế, giám sát và tổ chức thi công các công trình xây dựng
- Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ ( trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM
Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính Quản Trị
Điện thoại: (08)54135013
Website: http://www.ctim.edu.vn - Email: daotao@ctim.edu.vn
Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Đồng bộ tài khoản