Công Nghệ Sinh Học

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học

Ngành Công nghệ Sinh học được xây dựng và phát triển tại khoa Sinh học thuộc trường Đại Học Mở và là một ngành mạnh của Trường. Hàng năm, hàng trăm SV thuộc các hệ chính quy, hệ cử nhân khoa học tài năng... tốt nghiệp ngành Sinh học cùng với các học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc ngành Sinh học đã đảm nhận các vị trí khác nhau tại nhiều cơ quan nghiên cứu về khoa học cơ bản về Sinh học và công nghệ sinh học, quản lý và chuyên gia trong các đơn vị sản xuất và chế biến các chế phẩm sinh học, nông nghiệp, lương thực, thực phẩm và các đơn vị hoạt động kinh doanh trong thực tế công nghiệp, nông nghiệp,..
Mục tiêu chương trình đào tạo
- Đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
- Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học.
- Đồng thời còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học.
- Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh tốt nghiệp Phổ thông Trung học có thể theo học chương trình đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh để chuẩn bị tham gia thị trường lao động khi ra trường.
- Cán bộ, nhân viên đang làm việc có sử dụng ngoại ngữ trong công việc tại các trường học, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, các đơn vị dịch vụ, du lịch có thể theo học chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh để nâng cao năng lực làm việc và đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị sử dụng lao động.

Thời Lượng

Thời gian đào tạo là 4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học


Danh mục các học phần bắt buộc gồm :
- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở của ngành
+ Hoá học phân tích
+ Thực tập Hoá học phân tích
+ Hoá học hữu cơ
+ Tế bào học
+ Sinh học phân tử
- Kiến thức ngành
+ Nhập môn công nghệ sinh học
+ Vi sinh vật học
+ Hoá sinh học
+ Di truyền học
+ Sinh học chức năng thực vật
+ Sinh học chức năng động vật
+ Kỹ thuật di truyền
+ Quá trình và thiết bị công nghệ
+ Ứng dụng tin học trong sinh học

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản