Công Nghệ Thông Tin - Hệ Cao Đẳng

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Đào tạo chuyên viên cao đẳng ngành Tin học (Khoa Học Máy Tính) có phẩm chất đạo đức, đƣợc trang bị khối kiến thức giáo dục đại cương, các vấn đề lý thuyết và các kỹ năng thực hành cơ bản của nhóm ngành CNTT, có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính. Chương trình được xây dựng theo dạng cao đẳng cơ bản và chú trọng các kỹ năng thực hành. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng là lập trình viên, chuyên viên công nghệ thông tin trình độ cao đẳng làm việc trong các môi trƣờng ứng dụng CNTT vào hành chánh, sản xuất, quản lý, đào tạo và tiếp tục theo học các bậc học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên ngành
+ Cơ sở lập trình
+ Lập trình giao diện
+ Công cụ web
+ Kỹ thuật lập trình
+ Cấu trúc dữ liệu
+ Nhập môn mạng máy tính
+ Nhập môn cơ sở dữ liệu
+ Lập trình hƣớng đối tƣợng
+ Thuật giải
+ Phân tích thiết kế hệ thống
+ Cơ sở dữ liệu nâng cao
+ Lập trình cơ sở dữ liệu
+ Quản trị hệ cơ sở dữ liệu
+ Lập trình mạng
+ Lập trình web
+ Quản trị mạng
+ Phát triển web
+ An toàn bảo mật thông tin
+ Lập trình Java
+ Quản lý dự án phần mềm
+ Công nghệ phần mềm
+ Công nghệ mã nguồn mở
+ Chuyên đề

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản