Đào tạo Chuỗi cung ứng: Hoạch định nhu cầu và nguồn lực - Demand and Supply Planning

VILAS (Vietnam Logistics and Aviation School)

11th floor, Hai Au building, 39B Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam, Quận Tan Binh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Demand and Supply Planning

Để quản lí toàn vẹn và tối ưu hóa hiệu quả của một Chuỗi cung ứng, đòi hỏi cần có sự phối hợp từ bước đầu tiên – Demand and Supply Planning. Với bất kì tổ chức nào, hoạch định nhu cầu đều đóng vai trò chiến lược trong việc dự đoán và lập kế hoạch sản phẩm/nguyên vật liệu theo chiến lược tổ chức. Một công việc đòi hỏi có sự hợp tác của nhiều phòng ban và yêu cầu độ chính xác tuyệt đối trong việc cập nhật và xử lý dữ liệu, thống nhất kế hoạch giữa các ban trong chuỗi. Bất kì sai sót nào xảy ra trong quá trình đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ chuỗi cung ứng và tạo nên hiệu ứng ‘Bullwhip’.
VILAS (Vietnam Logistics and Aviation School) tổ chức khóa học Hoạch định nhu cầu và nguồn lực với mục đích cung cấp kiến thức và thực hành cũng như quy trình để có thể đạt được sự hợp tác hiệu quả trong và ngoài doanh nghiệp trong số liệu dự đoán. Thêm vào đó, trong mỗi buổi học, giảng viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của họ và cung cấp hoạt động thực tế trong việc quản lý và xử lý các dạng dữ liệu. Trong suốt nhiều năm qua, tầm quan trọng của khái niệm Hoạch định nhu cầu và nguồn lực đã được đề cập và thảo luận trong nhiều sách chuyên ngành về kinh tế, Khóa học này sẽ là khởi đầu hoàn hảo trong việc áp dụng thành công các kiến thức và hoạt động thực tế vào lĩnh vực này.

Mục tiêu

 • Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của Hoạch định nhu cầu và Dự đoán.
 • Làm sạch dữ liệu để tạo ra cơ sở cho kế hoạch sản xuất chi tiết và dự báo chính xác.
 • Hiểu rõ quy trình chuyển đổi từ Hoạch định nhu cầu sang hoạch định nguồn lực thông qua xác định năng lực tổ chức và kế hạch sản xuất.
 • Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến dự báo, thiết kế bộ nhớ dữ liệu để sử dụng tối ưu các dữ liệu lịch sử.
 • Chọn công cụ dự báo và kĩ thuật phù hợp với đặc điểm của công ty và sản phẩm của công ty.
 • Tổ chức và điều phối các cuộc họp trước nhu cầu một cách hiệu quả trong bộ phận Kế hoạch Kinh doanh và Vận hành (S & OP) và dẫn đến bộ dữ liệu hợp nhất cho công ty.

Hình thức tổ chức

 • Mỗi học phần sẽ được lồng ghép các hoạt động thực tế dựa trên dữ liệu lịch sử của công ty bằng cách áp dụng các công cụ để phát triển khả năng đánh giá dữ liệu thông qua ứng dụng hệ thống hoặc Excel.
 • Pre-demand meeting được tổ chức để học viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn tốt nhất với sự tham gia của 3 phòng ban: Bán hàng, Tiếp thị, Nhu cầu. Vai trò của Người lập kế hoạch nhu cầu là tổ chức cuộc họp, chịu trách nhiệm, thuyết phục và cung cấp, lí giải cho các phòng ban khác thông qua việc phân tích dữ liệu nhu cầu.

 

Đối Tượng Tham Gia

 • Sinh viên đã tốt nghiệp khóa học về Logistics / Chuỗi cung ứng / Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp / Ngoại thương hoặc Kinh doanh Quốc tế.
 • Nhân viên có kinh nghiệm trong ngành Cung ứng / Logistics và muốn chuyển sang vị trí Hoạch định nhu cầu.
 • Nhân viên mảng Hoạch Định Nhu Cầu và Giám sát viên có kinh nghiệm muốn chuẩn hóa kiến thức, cập nhật thông tin.

Thời Lượng

Thời gian học: Thứ 7 từ 14h-17h và Chủ Nhật từ 9h-12h và từ 14h-17h.
Thời lượng: 3 tuần

Nội Dung Khóa Học Demand and Supply Planning


Session 1: Business-wide Concepts

 • Supply Chain Implementation
 • Operating Environments
 • Cost Management
 • Enterprise Resources Planning
 • Lean
 • Quality Fundamental
 • Theory of Constraints

Session 2: Integrated Business Planning (IBP) Process

 • Meeting overview, timing and participants
 • Meeting facilitator role and responsibilities
 • Meeting Inputs/Outputs
 • Some detail regarding production planning and finished goods inventory
 • Management as it relates to IBP reporting will be covered.
 • Buy-in to the process from key stakeholders
 • Maintaining the IBP process with Management organizational changes
 • Tools for effective IBP meetings
 • On-going method to continuously improve the IBP process meetings

Session 3: Demand Planning and Demand Management

 • Fundamentals of Demand Planning: What is demand planning & forecasting? Why we need forecasts and what role do they play in the supply chain?How to effectively create and launch an effective demand planning process?
 • Sources of Demand for Products and Services: The ingredients of an effective forecasting process why we need it? Why is it important to have a consensus forecasting process in place? Why is it important to have a single number forecast and plan? What contributes to bull whip effect and how to avoid it
 • Demand Control and Management: How to sense and shape the demand? What business rules need to be established for effective demand planning? What are the success factors and impediments to demand planning? Demand planning for different sorts of products ? How to deal with products that are highly volatile? What demand planners should review every month and why

Session 4: Transformation of Demand into Supply

 • Design of Products and Services
 • Capacity Management
 • Master Planning Execution and Control
 • Performance Management

Session 5: Supply Management

 • Actual or planned provision of a Product
 • Identify Product life cycle
 • Component or Service and its sustainability including Inventory Management
 • Purchasing Cycle
 • Distribution Strategy

Session 6: The Requisites of an Effective Forecasting Process, Types of Models & Data Cleansing

 • Types of forecasting method
 • Forecasting publications
 • Forecasting conferences
 • Forecasting software
 • Data Cleansing/ Data Management – Getting Your Data Ready For Demand Forecasting

Session 7: Collaborative Planning and Forecasting.

 • Why collaboration is important both within and outside the organization
 • What are the benefits of CPFR
 • What are the ingredients of a successful collaborative process
 • How to implement a CPFR process using VICS standards and guidelines
 • How companies have benefited by collaborating with their customers
 • Case study

Session 8: Point-of Sales (POS) Data.

 • In what way POS data differs from syndicated data
 • What are the benefits of using POS data in demand planning?
 • What is the Bull-whip effect and how does POS data eliminate?
 • How to use POS data in demand planning?
 • Why POS data gives better forecasts than shipping and demand data
 • What are the challenges in using POS data?

Session 9: New Product Forecasting.

 • What role new products play in business
 • How to structure a new product forecasting process?
 • What are the different models of new product forecasting and how they work?
 • What is the role of market research in new product forecasting?
 • Success factors and failure factors in new product launches

Chứng nhận

Chứng nhận hoàn thành khóa học “Hoạch Định Nhu Cầu và Nguồn lực” được cấp bởi VILAS.

 

VILAS (Vietnam Logistics and Aviation School)
11th floor, Hai Au building, 39B Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam, Quận Tan Binh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Yen Ngo (Ms)
Điện thoại: (+84) 906 770 991
Website: vilas.edu.vn - Email: consultant1@logisticshub.vn

Được thành lập từ năm 2009, VILAS (Vietnam Logistics and Aviation School) là một trong những tổ chức đầu tiên tiên phong trong việc phát triển các chương trình đào tạo Logistics và Chuỗi Cung Ứng tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác với tổ chức Học Viên Quản Trị Vật Liệu SIMM (Singapore), VILAS đã tổ chức thành công khóa học Quản Trị Logistics và Chuỗi Cung Ứng và đặt nền móng cho sự phát triển về đào tạo chuyên môn của 2 ngành nghề hấp dẫn này tại Việt Nam.

Năm 2010, VILAS tự hào là đối tác chiến lược với Hiệp Hội các Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics Việt Nam (VLI) để phát triển chương trình đào tạo Quản Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế – FIATA Diploma in International Freight Forwarding theo tiêu chuẩn của Liên Đoàn Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế FIATA (www.fiata.com). Đến nay, đã đào tạo thành công 27 khóa học với hơn 350 học viên tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn kiến thức và nghiệp vụ Quốc Tế, tham gia vào thị trường lao động của ngành, và góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành dịch vụ Logistics, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2011, VILAS tự hào là Trường đào tạo được ủy quyền (IATA Accredited School (ATS)) và Trung tâm đào tạo được ủy quyền (IATA Authorized Training Center (ATC)) của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế (www.iata.org) tại Việt Nam được Cục Hàng Không Việt Nam (CAAV) chấp thuận. VILAS triển khai thành công hơn 100 khóa đào tạo cấp chứng chỉ IATA Hàng Hóa Nguy Hiểm (IATA Dangerous Goods Regulations) cho hơn 1,500 học viên tại Việt Nam, và cả các doanh nghiệp từ Lào, Cambodia, Thái Lan, qua đó phát triển và nâng cao hiểu biết quy chuẩn về hàng nguy hiểm cho nguồn nhân lực trong ngành Vận Tải Hàng Hóa Hàng Không. Trên hết qua việc tổ chức khóa học tại Việt Nam đã tiết kiệm rất nhiều kinh phí và thời gian di chuyển so với đào tạo tại nước ngoài.

 • » Xem thêm
  • Năm 2012, VILAS hợp tác với VLI, VLA bảo vệ thành công chương trình đào tạo Quản Trị Chuỗi Cung Ứng – FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management theo tiêu chuẩn của FIATA. Qua 5 khóa triển khai, khóa học đã mở ra nhiều cơ hội học tập, củng cố kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc trong môi trường Quốc Tế, và đạt tầm chiến lược trong phương thức quản trị cho nguồn nhận lực chất lượng cao của ngành Chuỗi Cung Ứng tại Việt Nam.

   Năm 2013, VILAS hợp tác với VLI thực hiện thành công 2 dự án Quy Hoạch Tổng Thể Logistics của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tầm nhìn đến 2030 và dự án Phát Triển Nhân Lực Logistics của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tầm nhìn 2030. Đây là một bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và phát triển của các cán bộ quản lý, chuyên gia và giảng viên.

   Năm 2016, VILAS hợp tác với VLI triển khai thành công chương trình hợp tác với trường Đại học Tôn Đức Thắng để triển khai chương trình đào tạo FIATA Diploma in International Freight Forwarding cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh của trường – tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực trẻ về kinh doanh quốc tế.

   Sau 9 năm hoạt động, VILAS xác định rõ mục tiêu là tập trung đào tạo và phát triển nhân lực bền vững cho ngành Logistics Việt Nam, qua đó đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nhân lực mà ngành đang đối mặt. Đó luôn là sứ mệnh và niềm đam mê của chúng tôi kể từ khi thành lập VILAS. Bên cạnh đó VILAS cam kết đầu ra thực tập và việc làm 100% cho học viên sau khi theo học các chương trình dài hạn của VILAS, cũng như nỗ lực để giới thiệu nhân lực sau khi được đào tạo ra thị trường quốc tế.

   Để thực hiện sứ mệnh này, VILAS tập trung vào 3 nhóm chương trình đào tạo chính: Dịch Vụ Vận Tải Hàng Không, Dịch Vụ Logistics và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng. VILAS đặt mục tiêu cung cấp không chỉ kiến thức chuyên ngành mà còn kinh nghiệm thực tiễn theo tiêu chuẩn Quốc Tế, song song với việc tạo ra môi trường học tập tốt nhất để tiếp cận các giá trị trong ba lĩnh vực trên cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Đồng bộ tài khoản