ĐÀO TẠO CHUỖI CUNG ỨNG: QUẢN TRỊ KHO HÀNG VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI – WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT

VILAS (Vietnam Logistics and Aviation School)

11th floor, Hai Au building, 39B Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam, Quận Tan Binh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT

Là giai đoạn lưu trữ sản phẩm trước khi được vận chuyển đến khách hàng cuối cùng, kho hàng ngày nay là một đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng, là nơi tập trung tài sản hữu hình và vô hình của các doanh nghiệp. Tổ chức hiệu quả hoạt động kho hàng và phân phối, cho chính chuỗi cung ứng của mình, qua đó gia tăng giá trị cho sản phẩm và dịch vụ khách hàng đều là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị.
Đầu tư được một kho hàng tốt đã khó, tìm kiếm được một Quản lý Kho/DC giỏi hiện còn khó hơn. Trường Hàng Không và Logistics Việt Nam (VILAS) đã xây dựng Chương trình Quản Trị Kho Hàng và Hệ Thống Phân Phối – Một Module nằm trong tiêu chuẩn FIATA Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, với mục tiêu mang lại vai trò quan trọng của kho hàng và quy trình phân phối trong chuỗi cung ứng, khóa học cung cấp cách thức phát triển, đánh giá chiến lược của kho hàng, thiết kế giải pháp và tối ưu hóa hoạt động của một kho hàng, cùng các phương pháp vận chuyển, phân phối hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng.

Mục tiêu:
 • Thảo luận về tầm quan trọng của kho hàng và các chức năng của nó với vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng.
 • Đánh giá vai trò chiến lược của kho hàng trong việc phân phối hàng hoá từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng.
 • Minh họa một Kho / DC có thể được tổ chức và quản lý hiệu quả trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi.
 • Học cách tổ chức một nhà kho và quản lý các hoạt động của mình bao gồm việc sử dụng hệ thống thông tin và công nghệ (IS & IT) để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

 

Đối Tượng Tham Gia

 • Nhà quản lý kho hàng, trung tâm phân phối cũng như Quản lý chuỗi cung ứng.
 • Người đi làm trong lĨnh vực , hoặc có liên đới đến quy trình làm việc của kho hàng, trung tâm phân phối sản phẩm

Thời Lượng

Thời gian:
+ Thứ 7: 14:00 – 17:00
+ Chủ Nhật: 9:00 – 12:00 và 14:00 – 17:00
Thời lượng: 3 tuần

Nội Dung Khóa Học WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT


Part 1: Warehouse Management
1. Role of Warehouse

 • Importance of Warehouse
 • Warehouse activities
 • Types of Warehouse

2. Warehouse decision

 • Decision making hierarchy Warehouse policies
 • To own or to outsource?
 • Public and private Warehouse
 • Centralization and decentralization
 • Cross-docking

3. Value added logistics (VAL)

 • Concept of VAL
 • Reason for the existence of VAL
 • Improvement
 • Basic forms

4. Warehouse activities

 • Primary functions of warehousing
 • Warehouse activities breakdown cost
 • Identification
 • Inspection
 • Receiving and unloading
 • Putaway
 • Storage
 • Order picking
 • Rules of governing picking
 • Storage management
 • Purpose of packing and packaging
 • Unit load
 • Shipping marks
 • Packing list
 • Preparing for shipment
 • Dispatch

5. Stock taking

 • Purposes
 • Methods
 • Pre-stocktake activity
 • Stocking activity
 • Post-stocking activity
 • Investigation of discrepancies
 • Stock adjustment

6. Role of Warehouse Manager (WM)

 • The new environment
 • Essential skills of WM
 • Competencies of WM
 • Tasks of WM
 • Functions of WM
 • Challenges faced by WM

7. Warehouse Layout

 • Allocation of space
 • Overall space requirements
 • Factors determining size of Warehouse
 • Areas within the Warehouse
 • Layout design steps
 • Layout design principles consideration
 • Simple method of determining pallet storage requirements
 • Layout design objectives
 • Common layout
 • ABC layout
 • Cross-dock layout
 • U-shape layout
 • L-shape layout
 • Multi-storey Warehouse
 • Merchandise flow
 • Pick routing

8. MIS &Technology

 • Documentation system in the Warehouse
 • Role of IS &Technology
 • Impact of E-commerce
 • Bar code
 • QR code
 • RFID
 • Pick by light
 • Pick by voice
 • Tracking visibility
 • Inventory visibility
 • WMS: functions and benefits

9. Organizing the Warehouse – A Process View

 • Operations
 • Receiving process
 • Putaway process
 • Order picking process
 • Packing/Staging/Shipment process
 • System for single/multiple items for multiple users
 • System for pallet/ bulk items for multiple users
 • Storage for ballet/ bulk items for multiple users
 • KIPs

10. Warehouse safety & Security

 • Safety: physical safety, process safety, personal safety
 • Security: physical security, process security, personal security
 • Pilferage
 • Effect of safety and security on Warehouse
 • Effect of Warehouse disruptions

Part 2: Distribution Management
11. Distribution Management

 • Marketing/Sales and Logistics trade-off
 • What is distribution and distribution system
 • Role of distribution
 • Key activities
 • Problems in distribution
 • What is distribution management
 • Distribution channel
 • Distribution channel activities
 • Distribution channel functions
 • Distribution channel evolution
 • Factors affecting distribution channel
 • Types of distribution channels
 • Sales channel and sales channels in Vietnam market
 • GT and MT
 • MT trends
 • Facts and figures

12. Distribution Channel Models

 • Patterns of distribution
 • Intensive distribution
 • Selective distribution
 • Exclusive distribution
 • Distribution model for FMCG
 • Distribution model for industrial goods
 • Distribution models in Vietnam
 • Direct distribution model
 • Indirect distribution model
 • Wholesaler
 • Mixed distribution
 • Channel concept in services industry
 • Factors to consider in selecting distribution channel
 • Distribution channel strategy
 • Customer service level
 • Policy and procedure
 • KPIs

13. Distribution Policies

 • Exclusive distributor
 • Sub distributor
 • Price components and net profit target

14. Distributor Management

 • Principle of selecting distribution partners
 • Managing distributor
 • Need and scope for new distributor
 • Criteria of selecting distributor

Chứng nhận:
Chứng nhận hoàn thành khóa học “Quản Trị Kho Hàng và Hệ Thống Phân Phối” được cấp bởi VILAS.
* Học viên có thể tiếp tục học liên thông 7 Module còn lại của Chương trình FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management để đạt chứng chỉ FIATA - Tiêu chuẩn của một nhà Quản Lý Chuỗi Cung Ứng chuyên nghiệp của Liên Đoàn Các Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế FIATA (www.fiata.com). Có giá trị Quốc Tế và vô thời hạn.

VILAS (Vietnam Logistics and Aviation School)
11th floor, Hai Au building, 39B Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam, Quận Tan Binh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Yen Ngo (Ms)
Điện thoại: (+84) 906 770 991
Website: vilas.edu.vn - Email: consultant1@logisticshub.vn

Được thành lập từ năm 2009, VILAS (Vietnam Logistics and Aviation School) là một trong những tổ chức đầu tiên tiên phong trong việc phát triển các chương trình đào tạo Logistics và Chuỗi Cung Ứng tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác với tổ chức Học Viên Quản Trị Vật Liệu SIMM (Singapore), VILAS đã tổ chức thành công khóa học Quản Trị Logistics và Chuỗi Cung Ứng và đặt nền móng cho sự phát triển về đào tạo chuyên môn của 2 ngành nghề hấp dẫn này tại Việt Nam.

Năm 2010, VILAS tự hào là đối tác chiến lược với Hiệp Hội các Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics Việt Nam (VLI) để phát triển chương trình đào tạo Quản Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế – FIATA Diploma in International Freight Forwarding theo tiêu chuẩn của Liên Đoàn Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế FIATA (www.fiata.com). Đến nay, đã đào tạo thành công 27 khóa học với hơn 350 học viên tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn kiến thức và nghiệp vụ Quốc Tế, tham gia vào thị trường lao động của ngành, và góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành dịch vụ Logistics, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2011, VILAS tự hào là Trường đào tạo được ủy quyền (IATA Accredited School (ATS)) và Trung tâm đào tạo được ủy quyền (IATA Authorized Training Center (ATC)) của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế (www.iata.org) tại Việt Nam được Cục Hàng Không Việt Nam (CAAV) chấp thuận. VILAS triển khai thành công hơn 100 khóa đào tạo cấp chứng chỉ IATA Hàng Hóa Nguy Hiểm (IATA Dangerous Goods Regulations) cho hơn 1,500 học viên tại Việt Nam, và cả các doanh nghiệp từ Lào, Cambodia, Thái Lan, qua đó phát triển và nâng cao hiểu biết quy chuẩn về hàng nguy hiểm cho nguồn nhân lực trong ngành Vận Tải Hàng Hóa Hàng Không. Trên hết qua việc tổ chức khóa học tại Việt Nam đã tiết kiệm rất nhiều kinh phí và thời gian di chuyển so với đào tạo tại nước ngoài.

 • » Xem thêm
  • Năm 2012, VILAS hợp tác với VLI, VLA bảo vệ thành công chương trình đào tạo Quản Trị Chuỗi Cung Ứng – FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management theo tiêu chuẩn của FIATA. Qua 5 khóa triển khai, khóa học đã mở ra nhiều cơ hội học tập, củng cố kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc trong môi trường Quốc Tế, và đạt tầm chiến lược trong phương thức quản trị cho nguồn nhận lực chất lượng cao của ngành Chuỗi Cung Ứng tại Việt Nam.

   Năm 2013, VILAS hợp tác với VLI thực hiện thành công 2 dự án Quy Hoạch Tổng Thể Logistics của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tầm nhìn đến 2030 và dự án Phát Triển Nhân Lực Logistics của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tầm nhìn 2030. Đây là một bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và phát triển của các cán bộ quản lý, chuyên gia và giảng viên.

   Năm 2016, VILAS hợp tác với VLI triển khai thành công chương trình hợp tác với trường Đại học Tôn Đức Thắng để triển khai chương trình đào tạo FIATA Diploma in International Freight Forwarding cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh của trường – tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực trẻ về kinh doanh quốc tế.

   Sau 9 năm hoạt động, VILAS xác định rõ mục tiêu là tập trung đào tạo và phát triển nhân lực bền vững cho ngành Logistics Việt Nam, qua đó đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nhân lực mà ngành đang đối mặt. Đó luôn là sứ mệnh và niềm đam mê của chúng tôi kể từ khi thành lập VILAS. Bên cạnh đó VILAS cam kết đầu ra thực tập và việc làm 100% cho học viên sau khi theo học các chương trình dài hạn của VILAS, cũng như nỗ lực để giới thiệu nhân lực sau khi được đào tạo ra thị trường quốc tế.

   Để thực hiện sứ mệnh này, VILAS tập trung vào 3 nhóm chương trình đào tạo chính: Dịch Vụ Vận Tải Hàng Không, Dịch Vụ Logistics và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng. VILAS đặt mục tiêu cung cấp không chỉ kiến thức chuyên ngành mà còn kinh nghiệm thực tiễn theo tiêu chuẩn Quốc Tế, song song với việc tạo ra môi trường học tập tốt nhất để tiếp cận các giá trị trong ba lĩnh vực trên cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Đồng bộ tài khoản