Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên Hiệu Quả

Trường Doanh Nhân PACE

Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Huấn Luyện Nhân Viên

Khi gặp rủi ro hoặc sự cố phát sinh; Khi nhân viên làm không đúng, không hiệu quả hoặc không hoàn thành mục tiêu công việc; Khi giao cho nhân viên một công việc mới thử thách hơn;… Làm thế nào để bạn có thể yên tâm giao phó cho nhân viên? Có thể, bạn sẽ đưa ra danh sách những việc cần làm, hướng dẫn cách thức thực hiện hay thậm chí, để tiết kiệm thời gian, bạn sẽ “ra tay” giải quyết luôn cho tiện. Liệu đó có phải là giải pháp tối ưu cho sức mạnh của đội ngũ không? Vậy, làm thế nào để nhân viên có thể hoàn toàn chủ động trong công việc mà bạn không cần phải quá cực nhọc, quá mất nhiều thời gian?... Câu trả lời nằm ở chương trình đào tạo “Đào tạo & Huấn luyện nhân viên hiệu quả” của PACE. Bạn chỉ phải tốn 12 giờ tham dự chương trình để trang bị năng lực quan trọng này, thay vì phải mất hàng trăm, hàng ngàn giờ với bao nỗi trăn trở cho những sự vụ nói trên.

Đối Tượng Tham Gia

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
 • Đội ngũ quản lý cấp trung (Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận)
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này (chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp)

Thời Lượng

04 buổi/ 12 giờ

Nội Dung Khóa Học Huấn Luyện Nhân Viên


- Phần I. Nhận thức nền tảng về đào tạo & huấn luyện nhân viên

 • Tầm quan trọng của việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên
 • Vai trò, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên
 • Các hoạt động quan trọng trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên
 • Các yếu tố tác động đến sự thành công trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên

- Phần II. Đào tạo nhân viên hiệu quả

 • Các nguyên tắc vàng trong đào tạo nhân viên
 • Các hình thức đào tạo nhân viên hiệu quả
 • Phân tích nhu cầu đào tạo trong đội ngũ nhân viên
 • Phương pháp xây dựng một chương trình đào tạo
 • Kỹ năng dẫn giảng và quản trị lớp học hiệu quả
 • Phương pháp đánh giá kết quả sau đào tạo

- Phần III. Huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp

 • Nguyên tắc quan trọng trong huấn luyện nhân viên
 • Quy trình và các mô hình huấn luyện nhân viên hiệu quả
 • Công tác chuẩn bị trước khi huấn luyện
 • Công tác phân tích & đánh giá năng lực nhân viên trong huấn luyện
 • Phương pháp huấn luyện chủ động
 • Đánh giá & phản hồi kết quả đánh giá trong huấn luyện 

- Phần IV. Tư duy sáng tạo trong hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên

 • Làm thế nào để cải tiến liên tục hiệu quả đào tạo & huấn luyện nhân viên trong đội ngũ?
 • Tư duy sáng tạo trong việc phát triển một đội ngũ giàu năng lực 

- Phần V. Tổng kết chương trình

Ưu Đãi Chung

- Phí ưu đãi: 2,000,000 VND
- Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần

Trường Doanh Nhân PACE
Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Bộ phận tư vấn đào tạo
Điện thoại: (08)38370208
Website: http://www.PACE.edu.vn - Email: daotao@PACE.edu.vn
Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một “học viện lãnh đạo” hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới”.
Sứ mệnh của Trường PACE là: “Góp phần định hình một nền kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn và nền tảng văn hóa (nâng cao doanh trí) cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng nhằm đạt được thành công ở cả phạm vi địa phương lẫn trong môi trường quốc tế”.
Theo đó, Trường PACE đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 3 mảng chính là: Đào tạo Doanh nghiệp, Nghiên Cứu - Xuất Bản, Hội Thảo - Sự Kiện; Đồng thời cũng khai lập và quản lý một số dự án giáo dục phi lợi nhuận để có thể hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể, đa chiều và đầy đủ nhất.
Đồng bộ tài khoản