Trường Doanh Nhân PACE

Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Trường Doanh Nhân PACE

Giới Thiệu Trường Doanh Nhân PACE

Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một “học viện lãnh đạo” hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới”.
Sứ mệnh của Trường PACE là: “Góp phần định hình một nền kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn và nền tảng văn hóa (nâng cao doanh trí) cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng nhằm đạt được thành công ở cả phạm vi địa phương lẫn trong môi trường quốc tế”.
Theo đó, Trường PACE đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 3 mảng chính là: Đào tạo Doanh nghiệp, Nghiên Cứu - Xuất Bản, Hội Thảo - Sự Kiện; Đồng thời cũng khai lập và quản lý một số dự án giáo dục phi lợi nhuận để có thể hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể, đa chiều và đầy đủ nhất.

Cơ Sở Vật Chất Trường Doanh Nhân PACE

Tất cả các khóa học đều được tổ chức tại PACE hoặc các khách sạn hàng đầu tại TP.HCM và Hà Nội. Và tất cả các phòng học của PACE đều được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà Trường còn xây dựng “Tủ Sách Doanh Trí” và trực tiếp biên soạn nhiều cuốn sách có giá trị dành cho doanh nhân, giám đốc và các nhà quản lý trong lĩnh vực công và tư; đồng thời tuyển chọn, biên dịch, xuất bản và giới thiệu những cuốn sách quý của thế giới, những cuốn sách “gối đầu giường” của giới doanh thương toàn cầu cho doanh nhân Việt Nam.

Thông Tin Liên Hệ Trường Doanh Nhân PACE

Trường Doanh Nhân PACE
Địa chỉ: Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM
ĐT: +84(8)38370208
Fax: +84(8)54041173
Email: info@PACE.edu.vn
Website: www.PACE.edu.vn

Đồng bộ tài khoản