Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên

Trường Doanh Nhân PACE

Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên

Lý thuyết “X” của Sigmund Freud, nhà phân tâm học người Áo nổi tiếng, giả định rằng: “Con người là lười biếng, ghét lao động và bởi vậy luôn tìm cách lẩn tránh làm việc”. Cho nên, “con người cần: bị thưởng, bị ép buộc, bị cảnh cáo và bị phạt”. Đây chính là triết lý "cây gậy và củ cà rốt" trong quản lý. Theo lý thuyết này, có thể nhà quản lý phải liên tục quản thúc chặt chẽ nhân viên của mình trong bầu không khí ngột ngạt mà cả hai - người quản lý và người bị quản lý - không có bất kỳ cơ hội nào cho sự thành công hay sáng tạo… Hoặc, nhà quản lý sẽ làm gì với những nhân viên chỉ biết “an phận thủ thường - ngoan ngoãn tuân thủ kỷ luật, cố gắng làm việc hết giờ nhưng chưa bao giờ cố gắng hết sức mình cho mục tiêu công việc, chưa bao giờ toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ được giao và thiếu hẳn một khát khao phát triển và hoàn thiện bản thân, hoàn thành mục tiêu tối ưu nhất”? Phương pháp thông thường có thể là: xây dựng quy trình công việc rõ ràng, bố trí công việc cùng với những hướng dẫn cụ thể về cách thức và quy trình thực hiện, cố gắng hết sức trong việc cải thiện lương bổng, chính sách phúc lợi, điều kiện làm việc… Không thể phủ nhận phần nào tính đúng đắn của những luận thuyết và cách thức trên, tuy nhiên, cùng với sự ra đời và phát triển của khoa học quản trị, nhiều luận thuyết khác về tạo động lực làm việc cho nhân viên xuất hiện và ngày càng chứng tỏ tính thuyết phục và hiệu quả. Tất cả những luận thuyết này đều có cách tiếp cận tổng thể và toàn diện: từ gốc đến ngọn, từ ngắn hạn đến dài hạn, từ vị trí nhân viên đến nhà quản lý, từ tâm sinh lý người đến hành vi nhân viên… Chương trình đào tạo đặc biệt Tạo động lực làm việc cho nhân viên của PACE chủ yếu hướng tới việc khai thác tối đa giá trị của “củ cà rốt”, biến mỗi nhân viên thành “ông chủ” của chính quá trình làm việc của mình, tìm thấy được niềm vui, nhìn ra được trách nhiệm và có những nỗ lực để hoàn thành tốt công việc của mình.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
- Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp)
- Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này
- Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp

Thời Lượng

02 buổi / 06 giờ

Nội Dung Khóa Học Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên


- Phần I. Tâm lý nhân viên và nhà quản lý trong công việc + Hệ giá trị trong công việc của nhân viên và người quản lý + Thái độ khi làm việc của nhân viên và người quản lý + Quan điểm của nhân viên và nhà quản lý về môi trường và văn hóa làm việc - Phần II. Vai trò và tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc + Vai trò của người lãnh đạo & tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc + Những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển năng lực trong: Tạo động lực làm việc cho bản thân; Tạo động lực làm việc cho nhân viên + Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến động lực làm việc - Phần III. Nguyên tắc và quy trình tạo động lực làm việc + Vận dụng các mô hình kinh điển để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc: Thang nhu cầu của Maslow; Thuyết nhu cầu của McClelland; Thuyết hai yếu tố - Herzberg + Những nguyên tắc quan trọng trong tạo động lực làm việc + Quy trình tạo động lực làm việc - Phần IV. Một số phương pháp tạo động lực hiệu quả + Phương pháp thiết kế lại/ định nghĩa lại công việc + Phương pháp khích lệ, hỗ trợ, phản hồi và biểu dương hiệu quả + Phương pháp ủy thác và phân quyền + Phương pháp luân chuyển công việc + Phương pháp cân bằng và thúc đẩy + Phương pháp phát triển nhân viên + Phương pháp định hướng theo các giá trị then chốt

Ưu Đãi Chung

- Phí ưu đãi: 1,000,000 VND
- Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần

Trường Doanh Nhân PACE
Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Bộ phận tư vấn đào tạo
Điện thoại: (08)38370208
Website: http://www.PACE.edu.vn - Email: daotao@PACE.edu.vn
Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một “học viện lãnh đạo” hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới”.
Sứ mệnh của Trường PACE là: “Góp phần định hình một nền kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn và nền tảng văn hóa (nâng cao doanh trí) cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng nhằm đạt được thành công ở cả phạm vi địa phương lẫn trong môi trường quốc tế”.
Theo đó, Trường PACE đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 3 mảng chính là: Đào tạo Doanh nghiệp, Nghiên Cứu - Xuất Bản, Hội Thảo - Sự Kiện; Đồng thời cũng khai lập và quản lý một số dự án giáo dục phi lợi nhuận để có thể hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể, đa chiều và đầy đủ nhất.
Đồng bộ tài khoản