Dự Trắc Học

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC

Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Dự Trắc Học

Dự Trắc Học là môn học dựa trên những nguyên tắc chung của tên họ trong các truyền thống văn hóa khác nhau. Dựa trên những nguyên tắc chung của tên họ trong các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như những nét đặc trưng riêng của văn hóa và ngôn ngữ Việt. Như những vấn đề về Hành khuyết và cách xác định Hành khuyết, Lập cục và cách thức lập cục theo số nét của Tên gọi, Chủ Danh tinh.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên học tập và những người nghiên cứu chuyên ngành Dự Trắc Học

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Dự Trắc Học


- Nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa xã hội của tên, họ
- So sánh tên họ giữa các truyền thống văn hóa khác nhau: phương Tây, phương Đông. Sự ảnh hưởng của Tính danh học Trung Quốc và đặc trưng riêng của tên họ tiếng Việt
- Hành khuyết: cách nhìn nhận và phân loại con người theo âm dương ngũ hành. Giá trị của hành khuyết. Giá trị của tên họ trong việc bổ sung hành khuyết
- Phương pháp xác định hành khuyết. Các nguyên tắc “Tiêu, bản, hoãn, cấp, chính trị, phản trị, cân bằng, tùy thời”
- Phương pháp xác định hành khuyết (tiếp theo)
- Phương pháp xác định hành khuyết (tiếp theo)
- Phân loại từ vựng tiếng Việt theo âm dương ngũ hành và sao. Sự khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Hán trong việc phân loại.
- Phân loại tên họ tiếng Việt theo cục. Phương pháp xác định cục của tên họ. Đối chiếu so sánh cách xác định cục tiếng Hán theo số nét và tiếng Việt theo kí tự Latinh.
- Các khía cạnh khác nhau của cục: Tĩnh cục, Động cục, Tiền vận cục, Hậu vận cục, Tử tôn cục, Phúc đức cục
- Các cục cơ bản của Việt Danh học (trình bày về 81 cục)
- Các cục cơ bản của Việt Danh học (trình bày về 81 cục) (tiếp theo)

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC
Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84-04)62861166
Website: http://www.pcc.edu.vn - Email: info@pcc.edu.vn
Trường là cơ sở đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ hiện đại theo hướng nghề nghiệp với mục tiêu quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng và tay nghề vững chắc đáp ứng yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hơn hết còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế phục vụ tốt cho quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của đất nước. Mục Tiêu của trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu
- Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.
- Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
- Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.
Đồng bộ tài khoản