Dự Trắc Nhân Thể Học

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC

Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Dự Trắc Nhân Thể Học

Dự Trắc Nhân Thể Học là môn học dựa trên những hàm xác xuất theo khoa học Đông phương nhằm dự báo Tuyến tính về cuộc sống và vận trình của một con người, những vấn đề như hôn nhân, gia đình, con cái, sức khỏe, bệnh hoạn, công việc, học vấn, tiền tài.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Dự Trắc Nhân Thể Học

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Dự Trắc Nhân Thể Học


- Mục đích, ý nghĩa và những giá trị của Kinh Dịch trong dự trắc nhân thể, cũng như những hạn chế của nó. Các khái niệm cơ bản của dự trắc nhân thể học.
- Các phương pháp dự trắc nhân thể cơ bản. Khái niệm, giá trị và mối liên hệ giữa các phương pháp dự trắc
- Sơ lược về phương pháp dự trắc theo Tử Vi
- Sơ lược về phương pháp dự trắc theo Tứ Trụ (Tử Bình)
- Sơ lược về phương pháp dự trắc theo Bát tự Hà Lạc
- Phương pháp dự trắc theo Ngũ Linh đời người – phép lập quẻ bản mệnh. Hoán thời pháp cho trường hợp song sinh.
- Phép lập quẻ đại vận
- Phép lập quẻ tiểu vận
- Khái niệm về chủ khí. Phương pháp xác định chủ khí. Giá trị và ý nghĩa của chủ khí
- Phối tinh tượng cho quẻ bản mệnh, quẻ đại vận và quẻ tiểu vận. Ý nghĩa các vòng sao Thái Tuế, Lộc Tồn, Trường sinh, Quý nhân, - Nhị thập bát tú và các sao riêng lẻ khác

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC
Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84-04)62861166
Website: http://www.pcc.edu.vn - Email: info@pcc.edu.vn
Trường là cơ sở đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ hiện đại theo hướng nghề nghiệp với mục tiêu quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng và tay nghề vững chắc đáp ứng yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hơn hết còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế phục vụ tốt cho quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của đất nước. Mục Tiêu của trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu
- Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.
- Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
- Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.
Đồng bộ tài khoản