Tập Tục Học

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC

Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tập Tục Học

Tập Tục Học là môn học tìm hiểu về Phong tục Tập quán và Truyền thống tồn tại trong dân gian Việt nam như
- Lễ hội cổ truyền
- Tập tục ma chay, Trùng tang, trùng phục
- Phong tục cưới hỏi, Lễ tơ hồng
- Tục thờ cúng tổ tiên và Lễ tết
- Tập tục Xuất hành và Xông đất đầu năm.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên học chuyên ngành Tập Tục Học

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tập Tục Học


- Khái niệm về phong tục, tập quán và truyền thống
- Các lý do hình thành, tồn tại và ý nghĩa của tập tục
- Ảnh hưởng của giao thoa văn hóa trong hình thành tập tục. Ảnh hưởng của phát triển khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội đối với tập tục và sự thay đổi, điều chỉnh của tập tục
- Lễ hội cổ truyền, giá trị văn hóa của các lễ hội tập thể, các nghi thức thường gặp. Đình chùa trong truyền thống tâm linh.
- Tập tục ma chay, tang lễ, khái niệm về trùng tang, phục tang và giá trị của chúng. Nghi thức, giá trị và ý nghĩa của tập tục chôn cất, hỏa táng
- Các tập tục thờ cúng, nghi thức, giá trị và ý nghĩa của việc thờ cúng. Tìm hiểu về các đối tượng thờ cúng như thờ Phật, thờ thần linh, thờ thánh, thờ các danh nhân, anh hùng, thờ thành hoàng, thờ thiên nhiên, và thờ cúng tổ tiên
- Phong tục cưới hỏi, lễ tơ hồng. Khái niệm và ý nghĩa của Kim Lâu. Quan niệm về ngày lành tháng tốt phù hợp với phong tục cưới hỏi. So sánh tuổi nam nữ trong phối hôn.
- Tết cổ truyền và các phong tục lễ tết, xông đất đầu năm, xuất hành đầu năm. Giá trị của việc lựa chọn thời điểm, phương thức và phương vị theo lịch pháp đối với lễ tết. Khái niệm và phương pháp xác định Thiên đạo hành phương dựa trên thiên văn học phương Đông.
- Phong tục và nghi thức khi trẻ em sinh ra. Khái niệm về dạ đề, quan sát, tướng quân, kim xà thiết tỏa và các phương pháp xử lý truyền thống đối với sự phát triển tâm sinh lý lành mạnh của trẻ

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC
Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84-04)62861166
Website: http://www.pcc.edu.vn - Email: info@pcc.edu.vn
Trường là cơ sở đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ hiện đại theo hướng nghề nghiệp với mục tiêu quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng và tay nghề vững chắc đáp ứng yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hơn hết còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế phục vụ tốt cho quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của đất nước. Mục Tiêu của trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu
- Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.
- Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
- Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.
Đồng bộ tài khoản