Dự Trắc Thời Không Học

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC

Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Dự Trắc Thời Không Học

Dự Trắc Thời Không Học là môn học dựa trên những hàm xác xuất theo khoa học Đông phương nhằm dự báo một số vấn đề thường dụng trong dân gian: Dự trắc về thiên nhiên, như về thời tiết nắng mưa, về bão tố, hạn hán và lụt lội, về động đất và sóng thần... Dự trắc về xã hội và con người như đầu tư, kinh doanh, công việc, ốm đau bệnh tật, xuất hành.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Dự Trắc Thời Không Học.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Dự Trắc Thời Không Học


- Mục đích, ý nghĩa và những giá trị của Kinh Dịch trong dự trắc thường dụng, cũng như những hạn chế của nó
- Các phương pháp dự trắc cơ bản. Khái niệm, giá trị và mối liên hệ giữa các phương pháp dự trắc
- Phương pháp dự trắc theo Mai Hoa Dịch
- Phương pháp dự trắc theo Tiểu Lục Nhâm
- Phương pháp dự trắc theo Lục hào
- Phương pháp dự trắc theo Ngũ Linh thần toán
- Phối tinh tượng cho lục hào và những giá trị cơ bản của nó. Khái niệm, ý nghĩa các vòng sao Thái Tuế, Lộc Tồn, Trường sinh,
- Quý nhân và các sao riêng lẻ khác
- Những nguyên lý dự trắc chung như tượng quẻ, sinh khắc dụng thể, quái khí vượng suy, soán tượng và hào từ, lục thân lục thần, tinh tượng, ngoại ứng và thời hạn ứng kì
- Dự trắc về thời tiết
- Dự trắc về tài vận, kinh doanh
- Dự trắc về học hành thi cử
- Dự trắc về công việc
- Dự trắc về xuất hành
- Dự trắc về hôn nhân gia đình
- Dự trắc về thai sản con cái
- Dự trắc về ốm đau bệnh tật
- Dự trắc về kiện tụng
- Dự trắc về thất vật
- Dự trắc về các lĩnh vực khác

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC
Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84-04)62861166
Website: http://www.pcc.edu.vn - Email: info@pcc.edu.vn
Trường là cơ sở đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ hiện đại theo hướng nghề nghiệp với mục tiêu quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng và tay nghề vững chắc đáp ứng yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hơn hết còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế phục vụ tốt cho quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của đất nước. Mục Tiêu của trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu
- Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.
- Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
- Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.
Đồng bộ tài khoản