Lưu Trữ Và Hành Chính Văn Phòng

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC

Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hành Chính Văn Phòng

Mục đích mở ngành học:
Các-Mác từng nói “Mỗi một dàn nhạc cần phải có một nhạc trưởng”. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Lưu trữ và Hành chính văn phòng sẽ là người được đào tạo không chỉ làm được “nhạc trưởng” để quản lí và lãnh đạo văn phòng mà còn có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như các “nhạc công” để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác văn phòng và công tác Lưu trữ ở các cơ quan.
Văn phòng - nhân viên - nhà quản lí (quản trị) văn phòng và đặc biệt là cán bộ Lưu trữ không thể thiếu ở bất cứ cơ quan nào. Vì vậy sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Lưu trữ và Hành chính văn phòng đang có rất nhiều cơ hội tìm việc làm.
Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, tổ chức và chủ trương xã hội hoá việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực nghề Lưu trữ, Hành chính văn phòng, Quản trị văn phòngTrường Cao đẳng nghề Phú Châu đã xin và được Bộ Lao động Thương binh - Xã hội cho phép mở chuyên ngành đào tạo nghề Lưu trữ và Hành chính văn phòng. Đây là cơ sở đầu tiên trong cả nước đào tạo nghề chuyên ngành này ở bậc cao đẳng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Lưu Trữ Và Hành Chính Văn Phòng ( Hệ Cao đẳng nghề, hệ Trung cấp nghề )

Thời Lượng

36 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hành Chính Văn Phòng


- Thực hiện thành thạo các kĩ thuật nghiệp vụ hành chính: Kĩ thuật tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí; kĩ thuật soạn thảo văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ; quản lý, sử dụng con dấu; phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu; thu thập bổ sung, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ... kĩ thuật tổ chức bảo quản, quản lí văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp nơi công sở; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền.
- Ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu - PCC
Số 121 tổ 3 Đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84-04)62861166
Website: http://www.pcc.edu.vn - Email: info@pcc.edu.vn
Trường là cơ sở đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ hiện đại theo hướng nghề nghiệp với mục tiêu quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng và tay nghề vững chắc đáp ứng yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hơn hết còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế phục vụ tốt cho quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của đất nước. Mục Tiêu của trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu
- Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.
- Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
- Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.
Đồng bộ tài khoản