Giám đốc Điều Hành

,

Giới Thiệu Khóa Học Giám đốc Điều Hành

Giám đốc điều hành - CEO - MQI có sự khác biệt cơ bản ở phương pháp và kỹ năng điều hành làm đúng ngay từ đầu, có năng lực tư duy đột phá để xoay chuyển tình thế. Các chuyên đề có tính hệ thống kết nối liên tục từ đầu vào là kiến tạo tư duy đột phá giúp các giám đốc trong lập chiến lược kinh doanh, nhân sự - Marketing - Tài chính - Sản xuất - Bán hàng có những đột phá để phát triển vượt trội. MQI muốn tạo lập tư duy khoa học về quản lý hệ thống cho Giám đốc điều hành - CEO để làm tròn vai trò trên, đòi hỏi cấp bách của quá trình đào tạo nguồn tài lực. Chương trình được thiết kế từ sự trải nghiệm nhiều năm tư vấn cho doanh nghiệp của tập thể chuyên gia MQI. Đào tạo Giám đốc điều hành - CEO đáp ứng ISO 9001- 14001- OHSAS 18001 là yêu cầu cấp bách khi APTA & WTO đang đến rất gần.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc, Phó giám đốc.
- Trưởng- Phó phòng ban, cá nhân có nhu cầu

Thời Lượng

40 Buổi

Nội Dung Khóa Học Giám đốc Điều Hành


- Vị trí, trách nhiệm - quyền hạn CEO
- Kiến tạo tư duy đột phá
- Thiết lập chiến lược kinh doanh
- Thiết lập và kiểm soát chiến lược Marketing
- Thiết lập và kiểm soát kế hoạch tài chính
- KPI và đánh giá năng lực nhân sự
- Nghệ thuật lãnh đạo và nắm bắt cơ hội
- Thiết lập và điều hành theo các quy trình chuẩn(SOP) và cải tiến liên tục
- Thiết lập, kiểm soát hệ thống bán hàng & Chăm sóc khách hàng
- Sản xuất tinh gọn (LM)
- Đánh giá nội bộ thực thi chiến lược kinh doanh

Ưu Đãi Chung

- HV nộp học phí trước ngày khai giảng một tuần được giảm một triệu đồng
- HV được đóng học phí 3 lần, mỗi lần đóng 5 triệu đồng/lần cách nhau 1 tháng


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản